ArtiklerNår følelser fylder i aktiemarkedet

Investor sentiment: Sommetider overtager følelserne - også på de finansielle markeder. Bliv klogere på investor sentiment og hvorfor det er en vigtig del af analysen på de finansielle markeder.

Når følelser fylder i aktiemarkedet

Når følelser overtager ens finansielle beslutninger, så hviler beslutningerne for en investering på holdninger, følelser og umiddelbarhed. Det kalder vi ”investor sentiment”.

Netop ”investor sentiment” har fået øget fokus i nyere finansiel litteratur i takt med, at flere privatpersoner har bevæget sig ud på aktiemarkedet. Udtrykket siger noget om, at disse investorer oftest er drevet af deres følelser, når de handler med aktier.

Hvad er sentiment?

Sentiment kan helt kort beskrives som en variabel for prisfastsættelsen af en aktie, der hverken hviler på rationelle antagelser eller fakta, men derimod på følelser.

Dette betyder, at sentiment ikke er afspejlet nøjagtigt i de ”normale” fundamentale data, som er tilgængelig. Sentiment er altså ”skjult”. Derfor kan det være en ekstrem vanskelig opgave at skabe et præcist billede af sentiment.

En analyse af investor sentiment giver derfor et indblik i investorernes holdning til aktiemarkedet på et givent tidspunkt. Et indblik, der fungerer som en pulsmåling af markedet.

Mediernes magt over sentiment

Ofte søger investorer deres nyheder om det finansielle marked de samme steder. I takt med den digitale udvikling har adgangen til informationer aldrig været større, men på samme tid spiller algoritmer en afgørende rolle for, hvilke nyheder du som investor bliver eksponeret for. Dette kan give en skævvredet opfattelse. Ydermere kan mængden af information og brugen af positivt og negativt ladet ord påvirke den enkelte investor. Det kan skævvride investorernes forventninger til afkastet og til den prissætning, aktivet har. På denne måde har medierne en stor magt over markedets sentiment, da de påvirker investorernes holdning.

Hvor kan vi se sentiment i markedet?

Gamestop (GME) er en meget konkret case, hvor man virkelig kan se, hvor stor indvirkning sentiment havde på kursudviklingen i 2021. I slutningen af december 2020 begyndte diverse internetfora at belyse Gamestops kursudvikling, den nærtstående konkurs og de udfordringer, Gamestop havde gennem pengeinstitutters short positioner i aktien. Det udviklede sig til en regulær protest fra særligt WallStreetBets, et reddit forum, hvor alle, der interesserer sig for det finansielle marked, kan ytre deres meninger. For flere af disse individer på forummet blev Gamestop deres måde at stå op imod de store pengeinstitutter i et forsøg på at svinge magtbalancen i favør til den enkelte person.

Både internetforummer og tabloidmedier skubbede i den periode alt deres fokus over på GME, hvilket påvirkede sentimentet på finansmarkedet på daværende tidspunkt. Nyheder blev publiceret med hast, og WallStreetBets fik gradvist flere deltagende medlemmer og ufattelig meget omtale. Effekten beviste sit værd for de heldige, der fik realiseret deres gevinst. Effekten viste sig også i form af det ’rally’ medlemmerne af forummerne havde sammen. For selvom GME på daværende tidspunkt ikke var en synderligt imponerende eller profitabel forretning, kunne den samlede stemning på forummerne skabe så meget postyr, at de lykkedes med at skubbe kursen til nye højder.

De ovenstående grafer viser kursudviklingen og Google Trends scoren (maks=100) på Gamestop inden for samme tidsperiode.

Eftersom medierne dækkede sagen og gav den utrolig meget omtale, gav det et meget ensformigt nyhedsflow. Kombinationen af nyhedsflowet og den klare diskurs fra diverse internetforums skabte et åbenlyst positivt sentiment om GME. Det blev til en de facto ideologisk kamp mellem de etablerede pengeinstitutter og den almene investor. Derfor var det også en interessant sag at følge for mange af dem, som normalt ikke deltager i den finansielle debat på internetforums, men som har interesse for det finansielle marked. I forlængelse af den bomstærke kursstigning blev tesen af Jeffrey Wurgler bekræftet; efter en periode med positivt sentiment og kursstigning, er den efterfølgende reaktion et fald i kursen.

GME er et kerneeksempel på, hvordan investorernes opmærksomhed blev flyttet til én specifik aktie ved en øget mediedækning af aktien, stigende antal opslag på internetforummer og den ideologiske kamp aktien beskrev. Ydermere var GME et eksempel på hvordan irrationalitet kan vise sig på markedet.

Hvorfor er investor sentiment vigtigt?

Investor sentiment er et værktøj, som giver indblik i investorernes adfærd. Sentiment er en drivkraft bag alle investorers køb og salg på finansmarkedet. Både professionelle og private investorer påvirkes af deres omgivelser; nyhedsflow, onlineforummer, netværk og venner. Det præger det finansmarked, vi agerer i, og medfører at markedet til tider opfører sig irrationelt. Denne tendens kalder på nye hensyn og anderledes måder at analysere et marked på end tidligere. Af den grund er det vigtigt at analysere på sentiment med det formål at forstå investorernes adfærd på et givent tidspunkt i markedet.

Hos Asset Advisor arbejder vi kontinuerligt med investorpsykologi. Det gør vi for at forstå de trends, der driver markedet.

Kilder

Huang, D., Jiang, F., Tu, J., and Zhou, G., (2015) “Investor Sentiment Aligned: A Powerful Predictor of Stock Returns.” The Review of financial studies, vol. 28, no. 3, pp. 791–837.

Baker, M., and Wurgler, J., (2006) “Investor Sentiment and the Cross-Section of Stock Returns.” The Journal of finance (New York), vol. 61, no. 4, pp. 1645–1680.

Baker, M., and Wurgler, J. (2007), “Investor Sentiment in the Stock Market.” The Journal of economic perspectives vol. 21, no. 2, pp. 129–151.

Foredrag
close slider
X

Glemt adgangskode?

Tilmeld dig