Rådgivning

Investeringsrådgivning 

Uafhængig finansiel rådgivning 

Hos Asset Advisor har vi en bred faglighed og 35 års erfaring i investeringsbranchen, hvilket afspejler sig i vores investeringsrådgivning.

Vi er uafhængige af tredjeparter, og vi sætter derfor altid kundens interesser i højsædet.

Vi tilbyder investeringsrådgivning i forbindelse med flere forskellige temaer, som du kan læse nærmere om herunder: 

Investeringsaktiviteter 

Asset Advisor tilbyder finansiel rådgivning i forbindelse med investeringsaktiviteter såsom udarbejdelse af investeringspolitik- og strategi. Denne form for rådgivning er typisk i form af samarbejde med virksomhedens ejer, direktion, bestyrelse eller investeringskomité.

puslebrikker i blå nuancer

Rådgivningen kan indebære: 

1

Drøftelse af den overordnede investeringspolitik

4

360 graders finansiel rådgivning som medlem af en investeringskomité

2

Fastsættelse af risikoappetitten for den samlede portefølje med udgangspunkt i egenkapital og risikoprofil ved hjælp af risikomålet, Value at Risk

3

Udvælgelse og test af porteføljeforvaltere, hvor Asset Advisor fungerer som uafhængig tredjepart 

5

Udvælgelse af konkrete investeringer 

1

Drøftelse af den overordnede investeringspolitik

2

Fastsættelse af risikoappetitten for den samlede portefølje med udgangspunkt i egenkapital og risikoprofil ved hjælp af risikomålet, Value at Risk

3

Udvælgelse og test af porteføljeforvaltere, hvor Asset Advisor fungerer som uafhængig tredjepart 

4

360 graders finansiel rådgivning som medlem af en investeringskomité

5

Udvælgelse af konkrete investeringer 

6

Valg af overordnet investeringstilgang, herunder eksempelvis klassisk benchmark tilgang og absolut afkast tilgang

7

Drøftelser af hvilke markeder der ønskes eksponering mod, samt drøftelse af instrumenter og aktivklasser der sikrer den ønsket eksponering

Konjunkturudvikling

Asset Advisor tilbyder løbende rådgivning om konjunkturerne, aktiemarkedet og rentemarkedet.

Med vores erfaring og værktøjer får I beslutningsmodeller, som har været testet i både med- og modvind på de finansielle markeder. 

Asset Advisor tilbyder løbende rådgivning

om konjunkturerne, aktiemarkedet

og rentemarkedet.

Med vores erfaring og værktøjer får I beslutningsmodeller, som har været

testet i både med- og modvind

på de finansielle markeder. 

Risikostyring

Hos Asset Advisor har vi et indgående kendskab til risikostyring. Derfor tilbyder vi også rådgivning til udformning af kunders risikopolitik samt udregning af kunders faktisk risiko relateret til investeringer. 

Risikostyring er fundamentet for vores aktive portefølje allokering, og vi anvender risikomålet Value at Risk (VaR) til at opgøre markedsrisikoen for vores kunders investeringer. 


VaR sammenholdes med den maksimale risiko som kunden er villig til at løbe på deres investering, som dermed også definerer kundens risikoappetit

Investeringsaktiviteter I konjunkturudvikling | Risikostyring


Rådgivningsomkostninger

Rådgivningsydelser hos Asset Advisor bliver udført på timebasis efter en fastsat timepris. Vores omkostningsstruktur er transparent, hvilket altid medfører en udførlig faktura med beskrivelse af alle aktiviteter. Dette gøres for at sikre kunden en fair pris og behandling.

Foredrag
close slider
X

Glemt adgangskode?

Tilmeld dig