Persondatapolitik

Generelt

Denne politik om behandling af personoplysninger (“Persondatapolitik”) beskriver, hvorledes Asset Advisor Fondsmæglerselskab A/S (Asset Advisor) indsamler og behandler oplysninger om dig.

Persondatapolitikken gælder for personoplysninger, som du afgiver til os, eller som vi indsamler via Asset Advisors hjemmeside, www.assetadvisor.dk.

Asset Advisor er dataansvarlig for dine personoplysninger. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor:

Asset Advisor Fondsmæglerselskab A/S

CVR: 32062083

Søndergade 66D, 2th.

8000 Aarhus C

+45 4033 9959

Kontakt@assetadvisor.dk

Indsamling og behandling af persondata

Hovedparten af den data, som Asset Advisor behandler, indsamles med henblik på at kunne rådgive og supportere eksisterende kunder i forhold til de aktiviteter, Asset Advisor udfører. Asset Advisor indsamler og behandler desuden persondata med det formål, at kunne udsende nyhedsbreve m.v. Ydermere indsamler og behandler Asset Advisor i mindre omfang også data om potentielle kunder.


Asset Advisor indsamler persondata på forespørgsel samt persondata via cookies – se vores cookiepolitik her.

Asset Advisor behandler udelukkende almindelige ikke-følsomme personoplysninger. Den type af personoplysninger, der indsamles er:

  • Navn
  • Stilling og virksomhed
  • Adresse
  • E-mail
  • Telefonnummer
  • Evt. Legitimation til brug for opfyldelse af hvidvaskforpligtelser

Retsgrundlag for behandling af persondata

Asset Advisors primære opgave er at rådgive selskabets kunder indenfor rammerne af de indgåede rådgivningsaftaler. Indsamling af personoplysninger er nødvendig for at kunne servicere kunden via e-mail eller telefon. Retsgrundlaget for behandlingen er Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra b.

Hjemlen for behandling af nyhedsbrevsmodtageres persondata er samtykke, og formålet er at kunne levere vores nyhedsbrev til vores kunder og netværk.

Interesse af vejningsreglen benyttes som hjemmel ift. indhentning af data på potentielle kundeemner. Vi gør brug af og indhenter offentlig kendte og tilgængelige oplysninger omkring virksomheder og virksomhedsejere. Retsgrundlaget for behandlingen er Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra f.

Ved besøg på Hjemmesiden, indsamler vi oplysninger om dig og din egeren på hjemmesiden via cookies. Se vores cookiepolitik her. Formålet med at indsamle cookies er at optimere brugeroplevelsen. Retsgrundlaget for behandlingen er samtykke.

Retsgrundlaget for indhentning af legitimation til brug for overholdelse af selskabets hvidvaskforpligtelse er art 6, stk. 1, litra e.

Videregivelse af persondata

Asset Advisor anvender eksterne samarbejdspartnere til blandt andet teknisk drift og forbedringer af Hjemmesiden samt ift. udsendelse af nyhedsbreve (Databehandlere). Databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelse af aftalen med Asset Advisor, og er underlagt fortrolighed om disse. Vi har indgået skriftlige databehandleraftaler med alle databehandlere, der behandler personoplysninger på vores vegne.

Flere af disse databehandlere, (Google Analytics v/Google LLC, Hubspot Inc. samt Linked-in v/Microsoft) er etableret i USA. De fornødne garantier for overførsel af oplysninger til USA er sikret gennem databehandlerens certificering under Europa-kommissionens EU - U.S. Data Privacy Framework (DPF) samt EU Persondataforordningens art. 45.

E-mail adressen vil kun blive brugt af markedsføringslovens regler herom. Asset Advisor kan i nogle tilfælde benytte data til markedsføring på Google, LinkedIn eller Facebook. Asset Advisor vil ikke anvende personoplysninger til markedsføring medmindre man selv aktivt har givet samtykke.

Modtagere af personoplysninger

Personoplysninger, der afgives, vil ikke blive videregivet udenfor Asset Advisor. I vides muligt omfang, anvender vi databehandlere som ligger i EU/EØS, så personoplysninger ikke overføres til usikre tredjeland. I visse tilfælde benytter vi os af databehandlere i USA, dog kun i det omfang at databehandlerne har tilsluttet sig DPF.

Personoplysninger overdrages (ikke videregives) til HubSpot i USA, hvor de anvendes til udsending af nyhedsbreve. HubSpot kan ikke benytte personoplysningerne til egne formål og handler derfor udelukkende på vores instruks.

Asset Advisor og LinkedIn indsamler og behandler personoplysninger, når du besøger Asset Advisors LinkedIn Company Pages.

Den konkrete LinkedIn-side administreret af Asset Advisor er: www.linkedin.com

Vi følger Datatilsynets gældende retningslinjer omkring det delte dataansvar og tilstræber os at sikre, at de besøgende på vores LinkedInside får information om persondata. Da personoplysninger der afgives på LinkedIn-siderne afgives af person selv på vores offentlige tilgængelige side, vil oplysningerne i udgangspunktet ligge på siden så længe denne eksisterer. Man kan som afgiver af oplysninger altid gøre indsigelse med henblik på at få slettet eventuelle opslag. Bemærk dog, at det på nuværende tidspunkt ikke er muligt at ændre på LinkedIns indstillinger for opsamling af data. Hvis du ikke ønsker, at dine oplysninger behandles bedes du undlade at besøge vores LinkedIn virksomhedsside. 

Retten til indsigt

Du har ret til at få indsigt i den persondata, Asset Advisor har registreret om dig. Ydermere har du ret til at få oplyst, hvilket formål registreringen af denne persondata har samt hvorfra oplysningerne stammer.

Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til kontakt@assetadvisor.dk

Retten til at blive glemt

Du har ret til at få slettet din data uden forsinkelse. I tilfælde af at du ønsker at gøre brug af din ret til at blive glemt, skal du rette skriftlig henvendelse til Asset Advisor på kontakt@assetadvisor.dk

Sletning af persondata

Oplysninger, indsamlet i forbindelse med kundeforhold, slettes, når kundeforholdet ophører.

Oplysninger indsamlet omkring din færden på Hjemmesiden slettes jf. vores cookiepolitik senest, når du ikke har gjort brug af Hjemmesiden i 1 år.

Oplysninger indsamlet i forbindelse med din tilmelding til vores nyhedsbrev slettes, når dit samtykke til nyhedsbrev trækkes tilbage. Du trækker dit samtykke tilbage ved at trykke på linket ”Afmeld”, som forefindes nederst i alle vores nyhedsbreve.

Retten til dataportabilitet

Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til kontakt@assetadvisor.dk

Sikkerhed

Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.

Dokumentoplysning

Denne persondatapolitik er opdateret den 13. november 2023.

Klageansvarlig

Er du utilfreds med den rådgivning eller de ydelser, du har modtaget af Asset Advisor Fondsmæglerselskab A/S, er du velkommen til at rette henvendelse til vores klageansvarlige:

Fondsmæglerdirektør Per Gramstrup

Telefon: +45 4033 9959

Mail: gramstrup@assetadvisor.dk

Asset Advisor Fondsmæglerselskab A/S

Søndergade 66D, 2.th

8000 Aarhus

Foredrag
close slider
X

Glemt adgangskode?

Tilmeld dig