Persondatapolitik

Generelt

Denne politik om behandling af personoplysninger (“Persondatapolitik”) beskriver, hvorledes Asset Advisor A/S (CVR: 32062083) indsamler og behandler oplysninger om dig.

Persondatapolitikken gælder for personoplysninger, som du afgiver til os, eller som vi indsamler via Asset Advisors hjemmeside, www.assetadvisor.dk (“Hjemmesiden”).

Asset Advisor er dataansvarlig for dine personoplysninger. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor:

Asset Advisor A/S
Søndergade 66D, 2. th.
8000 Aarhus C

Tlf.:  4033 9959
Mail: kontakt@assetadvisor.dk

Indsamling og behandling af persondata

Langt størstedelen af den data, som Asset Advisor behandler, indsamles med henblik på at kunne rådgive og supportere kunder i forhold til de aktiviteter, Asset Advisor udfører for de registrerede.

Asset Advisor behandler også persondata med det formål at udsende nyhedsbreve. Ydermere behandler Asset Advisor også data om potentielle kunder. Asset Advisor indsamler desuden persondata via cookies – se vores cookiepolitik her.

Asset Advisor behandler udelukkende almindelige personoplysninger. Den type af personoplysninger, der indsamles er:

  • Navn
  • Stilling og virksomhed
  • Adresse
  • E-mail
  • Telefonnummer

 

Retsgrundlag for behandling af persondata

Asset Advisors primære opgave er at rådgive selskabets kunder indenfor rammerne af de indgåede rådgivningsaftaler. Indsamling af personoplysninger er nødvendig for at kunne servicere kunden via e-mail eller telefon. Retsgrundlaget for behandlingen er Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra b.

Hjemlen for behandling af nyhedsbrevsmodtageres persondata er samtykke, og formålet er at kunne levere vores nyhedsbrev til vores kunder og netærk.

Interesseafvejningsreglen benyttes som hjemmel ift. indhentning af data på potentielle kundeemner. Vi gør brug af og indhenter offentlig kendte og tilgængelige oplysninger omkring virksomheder og virksomhedsejere. Retsgrundlaget for behandlingen er Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra f.

Ved besøg på Hjemmesiden, indsamler vi oplysninger om dig og din egeren på hjemmesiden via cookies. Se vores cookiepolitik her. Formålet med at indsamle cookies er at optimere brugeroplevelsen. Retsgrundlaget for behandlingen er samtykke.

Videregivelse af persondata

Vi anvender eksterne samarbejdspartnere til blandt andet teknisk drift og forbedringer af Hjemmesiden samt ift. udsendelse af nyhedsbreve. Databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og er underlagt fortrolighed om disse. Vi har indgået skriftlige databehandleraftaler med alle databehandlere, der behandler personoplysninger på vores vegne.

En af disse databehandlere, Google Analytics v/Google LLC er etableret i USA. De fornødne garantier for overførsel af oplysninger til USA er sikret gennem databehandlerens certificering under EU-U.S. Privacy Shield, jf. EU Persondataforordningens art. 45.

Retten til indsigt

Du har ret til at få indsigt i den persondata, Asset Advisor har registreret om dig. Ydermere har du ret til at få oplyst, hvilket formål registreringen af denne persondata har samt hvorfra oplysningerne stammer.

Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til kontakt@assetadvisor.dk

Retten til berigtigelse

Du har ret til at få berigtiget de eventuelt urigtige personoplysninger, Asset Advisor har registreret om dig. I tilfælde af at du ønsker at gøre brug af din ret til berigtigelse, skal du rette skriftlig henvendelse til Asset Advisor på kontakt@assetadvisor.dk

Oplysninger, som vi har indsamlet i forbindelse med din tilmelding til vores nyhedsbrev, har du mulighed for at korrigere ved at trykke på ”Opdater profil”-linket, som forefindes nederst i hvert nyhedsbrev.

Retten til at blive glemt

Du har ret til at få slettet din data uden forsinkelse. I tilfælde af at du ønsker at gøre brug af din ret til at blive glemt, skal du rette skriftlig henvendelse til Asset Advisor på kontakt@assetadvisor.dk

Sletning af persondata

Oplysninger, indsamlet i forbindelse med kundeforhold, slettes, når kundeforholdet ophører.

Oplysninger indsamlet omkring din færden på Hjemmesiden slettes jf. vores cookiepolitik senest, når du ikke har gjort brug af Hjemmesiden i 1 år.

Oplysninger indsamlet i forbindelse med din tilmelding til vores nyhedsbrev slettes, når dit samtykke til nyhedsbrev trækkes tilbage. Du trækker dit samtykke tilbage ved at trykke på linket ”Afmeld”, som forefindes nederst i alle vores nyhedsbreve.

Retten til dataportabilitet

Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til kontakt@assetadvisor.dk

Sikkerhed

Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.

Klagevejledning

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

Dokumentoplysning

Dette er version 2 af Asset Advisors persondatapolitik opdateret den 24.09.2019.