Vores DNA

Asset Advisor Fondsmæglerselskab A/S

Uafhængige kapitalforvaltere i hjertet af Aarhus

Vi skaber et konkurrencedygtigt, risikojusteret afkast for vores kunder ved hjælp af dynamiske modeller, der individuelt tilpasses porteføljernes risikoramme. Alle investeringsbeslutninger tager udgangspunkt i en efterprøvet og veldokumenteret investeringsstrategi, der siden 2009 har givet et overbevisende afkast.

Vi tilbyder også uafhængig, finansiel rådgivning i virksomheders investeringsaktiviteter samt undervisning i udviklingen på de finansielle markeder og i risikostyring.


Rasmus Modsat

– når investering er psykologi

Vi anerkender de psykologiske kræfter, der er på spil i markedet, og vi har evnen og modet til at anvende denne viden konkret i vores investeringsstrategiske beslutninger. Det betyder helt konkret, at vi på et oplyst grundlag tør at gå imod strømmen. Dette gør vi, for at drage nytte af de mange irrationelle udfald der forekommer på de finansielle markeder, hvilket ofte har vist sig yderst opportunt og indbringende. Vi anvender, med andre ord, aktivt en behavioral finance tankegang til at læse og forstå markedet.

Vi erkender, at vi mennesker ikke altid er rationelle. Investorernes beslutninger udspringer i høj grad af deres følelser, hvilket spiller en væsentlig rolle i vores beslutningsprocesser. Vores Rasmus Modsat-gen gør os i stand til at se igennem irrationalitet og følelser ved at se muligheder, når andre ser problemer. Rasmus Modsat-fisken er en kær påmindelse om vores kritiske tilgang til bevægelserne på de finansielle markeder, og er en stor del af vores DNA.

Mission og vision

Asset Advisor har til formål at skabe et attraktivt, risikojusteret afkast i gode tider på finansmarkederne og at minimere tab, når finansmarkederne oplever kriser og markante fald. Dette opnås ved en aktiv investeringsstrategisk tilgang til forvaltning og rådgivning baseret på vores dynamiske asset allokeringstankegang.


På baggrund af klare holdninger og aktiv stillingtagen til udviklingen på de finansielle markeder flytter vi dynamisk risikoprofilen på vores kunders porteføljer mellem lav og høj risiko indenfor den aftalte risikoramme.


Vi adskiller os markant fra hovedparten af markedets øvrige kapitalforvaltere, fordi vi har en dynamisk risikostyring. Denne investeringsstrategi har givet et overbevisende afkast kombineret med en relativ lav risiko. Dét har givet glade kunder.


Vi arbejder benhårdt på at blive Danmarks førende finanshus, når det kommer til aktiv forvaltning og rådgivning af vores kunder. Både inden for erhvervs- og privatsegmentet. Og vi ønsker at være ledende i vores industri, når det kommer til transparens, gennemskuelighed og ordentlighed.

Asset Opportunities

drives vi af en

Rasmus Modsat tankegang.

Foredrag
close slider
X

Glemt adgangskode?

Tilmeld dig