Ydelser

Morgenmøder

Hos Asset Advisor nyder vi at have gæster i huset. Derfor inviterer vi kunder, nuværende og potentielle investorer, ambassadører og venner af huset, på en række forskellige arrangementer i løbet af året.

Deltag i vores eksklusive morgenmøder, hvor vi deler ud af vores viden.

per gramstrup asset advisor

Kapitalforvaltning - blandede mandater

Kapitalforvaltning med dynamisk risikostyring

Vi rådgiver vores kunder om kapitalforvaltning ud fra en dynamisk asset allokeringstilgang. Dette betyder, at vi tager aktivt stilling til de finansielle markeder. Det betyder også, at vi løbende afstemmer vores kunders porteføljer i forhold til den risikoramme og de betingelser for aktivklasser og instrumenter, som kunden har sat.

Den dynamiske risikostyring tillader os at flytte risikoprofilen på vores kunders porteføljer mellem lav og høj risiko efter vores forventninger til markedet. Alt sammen med den målsætning at skabe et attraktivt afkast i de gode tider på finansmarkederne. Og vigtigst af alt at undgå massive tab i kriseramte tider.

Vores beslutningsmodel kombinerer en systematisk afkodning af markedspsykologien med analyser af de grundlæggende økonomiske forhold.

Dynamisk risikostyring

Vi anvender Value at Risk (VaR) som risikomål til opgørelse af vores kunders markedsrisici. På baggrund af kundens risikoappetit beregner vi den maksimale VaR for porteføljen. Ved hjælp af vores dynamiske asset allokeringstilgang optimerer vi herefter afkast og risiko.

Kunden sætter rammerne

I en porteføljeforvaltningsaftale sætter kunden risikorammen. Indenfor den givne ramme tager Asset Advisor ansvaret for porteføljens sammensætning, afkast og risiko og rapporterer om porteføljens afkast, indhold og risiko.

Vores handelsanbefalinger omfatter et bredt udsnit af aktivklasser. Og vi anvender de billigste og mest likvide instrumenter herunder ETF´er.

Under hensyntagen til kundens risikoramme, benyttes vores nedenstående beslutningsmodel til at beslutte henholdsvis risikoniveau, aktivklasser og instrumenter.

Uafhængig finansiel rådgivning

per gramstrup asset advisor fondsmæglerselskab

Hos Asset Advisor Fondsmæglerselskab A/S har vi en bred faglighed og 30 års erfaring i investeringsbranchen, hvilket afspejler sig i vores rådgivning.

Vi er uafhængig af tredjepart og kan derfor fuldstændigt varetage kundens interesser.

Investeringsaktiviteter

Asset Advisor tilbyder finansiel rådgivning i forbindelse med investeringsaktiviteter såsom udarbejdelse og eksekvering af investeringspolitik og -strategi. Rådgivningen sker typisk i samarbejde med virksomhedens ejer, direktion, bestyrelse og/eller investeringskomité.

Rådgivning i forhold til investeringsaktiviteter kan indebære:

 • Drøftelser af den overordnede investeringspolitik.
 • Fastsættelse af risikoappetitten for den samlede portefølje med udgangspunkt i egenkapital og risikoprofil ved hjælp af risikomålet Value at Risk.
 • Valg af den overordnede investeringstilgang, hvor der vælges mellem den klassiske benchmark tankegang og den absolutte afkast tankegang.
 • Drøftelser af hvilke markeder, der ønskes eksponering imod samt hvilke instrumenter, som bedst giver den ønskede eksponering.
 • Valg af konkrete investeringer.
 • Udvælgelse og test af relevante porteføljeforvaltere.

Asset Advisor tilbyder også en 360 graders finansiel rådgivning som medlem af eventuel investeringskomité.

Konjunkturudvikling

Asset Advisor tilbyder løbende rådgivning om konjunkturerne, aktiemarkedet og rentemarkedet. Vores mange år i branchen betyder, at vores beslutningsmodeller har været testet i både med- og modvind på de finansielle markeder.

Risikostyring

I Asset Advisor har vi et indgående kendskab til risikostyring. Vores ydelser i forbindelse med risikostyring rangerer fra udformning af kunders risikopolitik til beregninger af den faktiske risiko på kunders investeringer. Derudover danner risikostyring fundament for måden, hvorpå vi investerer i vores aktive portefølje allokering.

Vi anvender risikomålet Value-at-Risk (VaR) til at opgøre markedsrisikoen på kundens investeringer. Investeringens faktiske risiko, VaR, sammenholdes med den maksimale risiko, som kunden er villig til at løbe på denne investering (maksimal VaR). Den maksimale VaR fastsættes med udgangspunkt i kundens risikoappetit.

Forholdet mellem den faktiske risiko og den maksimalt ønskede risiko danner grundlag for investeringsbeslutningerne i vores aktive portefølje allokering. Hos Asset Advisor er risiko derfor mere end konsekvensen af de beslutninger, vi træffer, da risikoen er fundamentet for alle vores investeringer.

Uafhængig finansiel rådgivning

per gramstrup asset advisor fondsmæglerselskab

Hos Asset Advisor Fondsmæglerselskab A/S har vi en bred faglighed og 30 års erfaring i investeringsbranchen, hvilket afspejler sig i vores rådgivning.

Vi er uafhængig af tredjepart og kan derfor fuldstændigt varetage kundens interesser.

Investeringsaktiviteter

Asset Advisor tilbyder finansiel rådgivning i forbindelse med investeringsaktiviteter såsom udarbejdelse og eksekvering af investeringspolitik og -strategi. Rådgivningen sker typisk i samarbejde med virksomhedens ejer, direktion, bestyrelse og/eller investeringskomité.

Rådgivning i forhold til investeringsaktiviteter kan indebære:

 • Drøftelser af den overordnede investeringspolitik.
 • Fastsættelse af risikoappetitten for den samlede portefølje med udgangspunkt i egenkapital og risikoprofil ved hjælp af risikomålet Value at Risk.
 • Valg af den overordnede investeringstilgang, hvor der vælges mellem den klassiske benchmark tankegang og den absolutte afkast tankegang.
 • Drøftelser af hvilke markeder, der ønskes eksponering imod samt hvilke instrumenter, som bedst giver den ønskede eksponering.
 • Valg af konkrete investeringer.
 • Udvælgelse og test af relevante porteføljeforvaltere.

Asset Advisor tilbyder også en 360 graders finansiel rådgivning som medlem af eventuel investeringskomité.

Konjunkturudvikling

Asset Advisor tilbyder løbende rådgivning om konjunkturerne, aktiemarkedet og rentemarkedet. Vores mange år i branchen betyder, at vores beslutningsmodeller har været testet i både med- og modvind på de finansielle markeder.

Risikostyring

I Asset Advisor har vi et indgående kendskab til risikostyring. Vores ydelser i forbindelse med risikostyring rangerer fra udformning af kunders risikopolitik til beregninger af den faktiske risiko på kunders investeringer. Derudover danner risikostyring fundament for måden, hvorpå vi investerer i vores aktive portefølje allokering.

Vi anvender risikomålet Value-at-Risk (VaR) til at opgøre markedsrisikoen på kundens investeringer. Investeringens faktiske risiko, VaR, sammenholdes med den maksimale risiko, som kunden er villig til at løbe på denne investering (maksimal VaR). Den maksimale VaR fastsættes med udgangspunkt i kundens risikoappetit.

Forholdet mellem den faktiske risiko og den maksimalt ønskede risiko danner grundlag for investeringsbeslutningerne i vores aktive portefølje allokering. Hos Asset Advisor er risiko derfor mere end konsekvensen af de beslutninger, vi træffer, da risikoen er fundamentet for alle vores investeringer.

Uafhængig finansiel rådgivning

per gramstrup asset advisor fondsmæglerselskab

Hos Asset Advisor Fondsmæglerselskab A/S har vi en bred faglighed og 30 års erfaring i investeringsbranchen, hvilket afspejler sig i vores rådgivning.

Vi er uafhængig af tredjepart og kan derfor fuldstændigt varetage kundens interesser.

Investeringsaktiviteter

Asset Advisor tilbyder finansiel rådgivning i forbindelse med investeringsaktiviteter såsom udarbejdelse og eksekvering af investeringspolitik og -strategi. Rådgivningen sker typisk i samarbejde med virksomhedens ejer, direktion, bestyrelse og/eller investeringskomité.

Rådgivning i forhold til investeringsaktiviteter kan indebære:

 • Drøftelser af den overordnede investeringspolitik.
 • Fastsættelse af risikoappetitten for den samlede portefølje med udgangspunkt i egenkapital og risikoprofil ved hjælp af risikomålet Value at Risk.
 • Valg af den overordnede investeringstilgang, hvor der vælges mellem den klassiske benchmark tankegang og den absolutte afkast tankegang.
 • Drøftelser af hvilke markeder, der ønskes eksponering imod samt hvilke instrumenter, som bedst giver den ønskede eksponering.
 • Valg af konkrete investeringer.
 • Udvælgelse og test af relevante porteføljeforvaltere.

Asset Advisor tilbyder også en 360 graders finansiel rådgivning som medlem af eventuel investeringskomité.

Konjunkturudvikling

Asset Advisor tilbyder løbende rådgivning om konjunkturerne, aktiemarkedet og rentemarkedet. Vores mange år i branchen betyder, at vores beslutningsmodeller har været testet i både med- og modvind på de finansielle markeder.

Risikostyring

I Asset Advisor har vi et indgående kendskab til risikostyring. Vores ydelser i forbindelse med risikostyring rangerer fra udformning af kunders risikopolitik til beregninger af den faktiske risiko på kunders investeringer. Derudover danner risikostyring fundament for måden, hvorpå vi investerer i vores aktive portefølje allokering.

Vi anvender risikomålet Value-at-Risk (VaR) til at opgøre markedsrisikoen på kundens investeringer. Investeringens faktiske risiko, VaR, sammenholdes med den maksimale risiko, som kunden er villig til at løbe på denne investering (maksimal VaR). Den maksimale VaR fastsættes med udgangspunkt i kundens risikoappetit.

Forholdet mellem den faktiske risiko og den maksimalt ønskede risiko danner grundlag for investeringsbeslutningerne i vores aktive portefølje allokering. Hos Asset Advisor er risiko derfor mere end konsekvensen af de beslutninger, vi træffer, da risikoen er fundamentet for alle vores investeringer.

Asset Opportunities er et investeringsprodukt, som henvender sig til dig, der er formuende og som ønsker en aktiv risikojusteret forvaltning af dine midler. Vores aktive investeringsstrategi sikrer, at porteføljen har en relativ høj risikoprofil i de faser, hvor vi forventer, at markedet stiger. Endnu vigtigere sikrer strategien en relativ lav risikoprofil i de faser, hvor vi forventer, at der deles øretæver ud til investorerne. Hos Asset Opportunities er risiko mere end konsekvensen af de beslutninger, vi træffer. Daglig stillingtagen til risikoappetit, er udgangspunktet for alle vores investeringsbeslutninger.

Formålet er at tilbyde aktiv kapitalforvaltning til private formuende og kapitalstærke virksomheder, som et klogt alternativ til markedets, hovedsageligt passive investeringsprodukter.

Foredrag og oplæg

Ønsker du at vide mere om:

Markedsindsigt? Risikostyring? Investeringspolitik? Behavioral Finance? Kropssporgsanalyse?

Lad os holde et oplæg på jeres næste netværks- eller bestyrelsesmøde.

Værdiansættelse af renteswaps

Uafhængig eksperts værdiansættelse af dine renteswaps

Erhvervsstyrelsen slog primo februar 2021 fast, at virksomhederne selv skal forholde sig til dagsværdien af renteswaps, herunder eventuel effekt af egen kreditrisiko. Dette kræver en uafhængig ekspertvurdering, som er forskellig fra den opgørelse virksomheden modtager fra dens egen bank. Instruksen træder i kraft omgående og skal derfor også gælde i de regnskaber for 2020, der netop nu er ved at blive lavet færdige.

Renteswaps er komplicerede instrumenter, der handles som OTC-derivater og kræver komplekse matematiske beregninger, for at værdiansætte korrekt. Ydermere indeholder værdiansættelsen af en swap mange forskellige faktorer, der kan variere. Grundet den store matematiske kompleksitet i værdiansættelsen af swaps, gør Erhvervsstyrelsens nye krav det nødvendigt at benytte eksperter til værdiansættelsen.

Du kan læse den officielle udmelding fra Erhvervsministeriet, som slår fast, at renteswaps skal opgøres til dagsværdi. Ydermere har FSR (Foreningen af statsautoriserede revisorer) udgivet en artikel, der forklarer implikationerne af Erhvervsstyrelsens udmelding i forhold til årsregnskabet og hvorfor en ekspert skal bruges til værdiansættelsen.

Mere end 10 års erfaring med rente- og inflationsswaps

Hos Asset Advisor Fondsmæglerselskab har vi mere end 10 års erfaring med rente- og inflationsswaps for institutionelle investorer. Vi har rådgivet omkring hele processen ved indgåelse af swaps til afdækning af risici fra renter og inflation for flere af vores kunder fra forsikringsbranchen. Derudover har vi stået for løbende analyser af udviklingen i kundernes swap forrentninger. Disse analyser har været både risikoanalyser og følsomhedsanalyser. Du kan læse mere om vores kunders referencer af Asset Advisor her.

Uafhængig rådgivning

Vi er uafhængige af bankerne og deres værdiansættelse af renteswaps. Vi er fri af interessekonflikter, da vi ikke er part i renteswaps, og vi kan derfor sikre vore kunder en uafhængig og fair værdiansættelse.

Vi har indledt et samarbejde med de bedste i Europa til værdiansættelse af renteswaps. Kombinationen af vores erfaring og dette værktøj sikrer kvaliteten af værdiansættelsen.

Prisstruktur

Rådgivning

Vores rådgivningsydelser bliver udført på timebasis og efter en fast timepris. Vi sætter en stor ære i at være transparente om alt vi laver og derfor vil der altid være en udførlig faktura på vores rådgivning, hvor der beskrives hvad vi har brugt tiden på. Dette sikrer kunden en fair pris og behandling.

Forvaltning

Med et kapitalforvaltnings mandat hos Asset Advisor Fondsmæglerselskab betaler du et fast honorar uden nogen skjulte omkostninger. Vi gør en dyd ud af at behandle alle kunder ens og vi gør vores ypperste for at skabe mest mulig værdi for pengene.

Rådgivning

Vores rådgivningsydelser bliver udført på timebasis og efter en fast timepris. Vi sætter en stor ære i at være transparente om alt vi laver og derfor vil der altid være en udførlig faktura på vores rådgivning, hvor der beskrives hvad vi har brugt tiden på. Dette sikrer kunden en fair pris og behandling.

Forvaltning

Med et kapitalforvaltningsmandat hos Asset Advisor Fondsmæglerselskab betaler du et fast honorar uden nogen skjulte omkostninger. Vi gør en dyd ud af at behandle alle kunder ens og vi gør vores ypperste for at skabe mest mulig værdi for pengene.

Scroll to Top