Ydelser

Uafhængig kapitalforvaltning

I Asset Advisor Fondsmæglerselskab A/S rådgiver vi uvildigt vores kunder om kapitalforvaltning. Vores kunder er typisk forsikringsselskaber, pengeinstitutter eller kapitalstærke virksomheder.

Vi adskiller os fra hovedparten af markedets øvrige kapitalforvaltere, fordi vi har en dynamisk risikostyring. Denne investeringsstrategi har givet et overbevisende afkast kombineret med en relativ lav risiko. Dét har givet glade kunder.

Vi tilbyder følgende finansielle ydelser:

  • Kapitalforvaltning – blandede mandater
  • Finansiel rådgivning – investeringsaktiviteter, udviklingen på de finansielle markeder og risikostyring
asset advisor per gramstrup jesper ehlers

Vores mål

Asset Advisors mål er altid at skabe et attraktivt afkast i
de gode tider på finansmarkederne og vigtigst at undgå
øretæverne, når disse står i kø på markederne.

Derfor baserer vi vores rådgivning på en dynamisk asset allokeringstankegang. Det betyder, at vi på baggrund af klare holdninger og aktiv stillingtagen til udviklingen på de finansielle markeder flytter risikoprofilen på vores kunders porteføljer mellem lav og høj risiko.

Vores investeringsstrategi sikrer, at kundens portefølje har en relativ høj risikoprofil i de faser, hvor vi forventer, at markedet stiger. Endnu vigtigere sikrer strategien en relativ lav risikoprofil i de faser, hvor vi forventer, at markedet falder.