Kapitalforvaltning

Dynamisk Porteføljeforvaltning 

puslebrikker i blå nuancer

Kapitalforvaltning med dynamisk risikostyring 

Vi rådgiver vores kunder om kapitalforvaltning ud fra en dynamisk asset allokeringstilgang. Dette betyder, at vi tager aktivt stilling til de finansielle markeder. Det betyder også, at vi løbende afstemmer vores kunders porteføljer i forhold til den risikoramme og de betingelser for aktivklasser og instrumenter, som kunden har sat.

Den dynamiske risikostyring tillader os at flytte risikoprofilen på vores kunders porteføljer mellem lav og høj risiko efter vores forventninger til markedet. Alt sammen med den målsætning at skabe et attraktivt afkast i de gode tider på finansmarkederne. Og vigtigst af alt at undgå massive tab i kriseramte tider.

Vores beslutningsmodel kombinerer en systematisk afkodning af markedspsykologien med analyser af de grundlæggende økonomiske forhold. Tilsammen skaber de to metodikker en mere efficient kapitalforvaltning, hvor der tages højde for faktorer såsom investorernes irrationalitet, hvilket ikke bare kan indsættes i et regneark.

puslebrikker i blå nuancer

Dynamisk risikostyring

Vi anvender Value at Risk (VaR) som risikomål til opgørelse af vores kunders markedsrisici. På baggrund af kundens risikoappetit beregner vi den maksimale VaR for porteføljen. Ved hjælp af vores dynamiske asset allokeringstilgang optimerer vi herefter afkast og risiko. Risikostyringen udøves løbende i takt med at markedsforholdene ændrer sig.

I en porteføljeforvaltningsaftale sætter kunden risikorammen. Indenfor den givne ramme tager Asset Advisor ansvaret for porteføljens sammensætning, afkast og risiko og rapporterer om porteføljens afkast, indhold og risiko.

puslebrikker i blå nuancer
Langsigtet Trend grafik i blå
Investorsentiment & flows graf
Risk opportunity grafik i blå
Præmie Risiko grafik i blå
Mellemlange Trends grafik i blå
Risk opportunity grafik i blå
Beahavioural Finance grafik i blå
Langsigtet Konjunktur grafik i blå
Fat tails grafik i blå
Asset advisor beslutningsmodel

Strategisk Porteføljeforvaltning

Kapitalforvaltning med strategisk risikostyring 

I forbindelse med strategisk porteføljeforvaltning, rådgiver vi vores kunder med udgangspunkt i en omkostningsefficient tilgang, hvor vores uafhængige rolle muliggør at udvælge investeringsinstrumenter baseret på en objektiv tilgang.

Vores porteføljesammensætning tager derudover kundens rammer som input, hvorved vi med velafprøvet teorier optimerer porteføljen for at kunne levere den optimale performance for kunderne. 


At være uafhængig rådgiver fjerner tilskyndelsen til at anbefale egne investeringsprodukter. Derudover giver det os en mulighed for at skabe den portefølje, som kunden selv har sat rammerne for, til en mere favorabel pris end vores konkurrenter

Forvaltningsomkostninger grafik

Dynamisk- & Strategisk porteføljeforvaltning


Forvaltningsomkostninger

Med et kapitalforvaltningsmandat hos Asset Advisor betaler I et fast honorar uden skjulte omkostninger. Vi arbejder med en transparent omkostningsstruktur, hvor vi behandler vores kunder ens og gør vores bedste for at fastholde vores omkostningsefficiente struktur. 

Foredrag
close slider
X

Glemt adgangskode?

Tilmeld dig