Artiklerasset advisor finansiel rådgivning

Fire vigtige egenskaber hos en uafhængig finansiel rådgiver

Er det en god idé at gøre brug af en uafhængig finansiel rådgiver? Kan det overhovedet betale sig? Stiller du dig selv disse spørgsmål, så læs med her. I denne artikel fortæller vi, hvilke fire egenskaber vi finder vigtige hos en uafhængig finansiel rådgiver.

Der er mange ting du skal forholde dig til, når du ønsker at investere. En af de første ting du bør tage stilling til er, hvorvidt du ønsker at rådføre dig med en uafhængig finansiel rådgiver. En finansiel rådgiver er ekspert indenfor investering og finansiering og kan hjælpe dig med at finde den bedste løsning for netop dig og din situation. Men spekulerer du over, hvorvidt det er en god idé at gøre brug af en uafhængig finansiel rådgiver? Om det overhovedet kan betale sig? Og hvordan du finder den rette forvalter? Vi møder ofte investorer, der sidder med disse overvejelser og spekulationer. Vi vil derfor give dig vores bud på, hvordan du bør forholde dig til disse spørgsmål.

Uafhængig finansiel rådgivning – kan det betale sig?

Går du med investeringsovervejelser, men er du i tvivl om, hvorvidt du skal vælge at investere i ejendomsporteføljer, aktier, obligationer eller porteføljer med blandede mandater.

Er du usikker på, om du skal vælge en aktiv eller passiv forvaltningsstrategi?

Skal din bank forestå dine investeringer?

Eller overvejer du at gøre brug af en af de mange private formueforvaltere, som tilbyder en lang række af forskellige produkter?

 

Hvis du kan svare ja til et eller flere af disse spørgsmål, kan det være en god idé at gøre brug af en uafhængig finansiel rådgiver. En finansiel rådgiver kan give dig brugbar sparring på dine overvejelser. En god uafhængig finansiel rådgiver er ekspert inden for investering og finansiering. Han har flere års erfaring inden for finansbranchen, og han bør derfor have indgående kendskab til forskellige investeringsprodukter samt indsigt i afkast, risiko og prissætning heraf.

Fire vigtige egenskaber hos en uafhængig finansiel rådgiver

Men hvordan finder du så den rette rådgiver? Jo, vi mener, at du kan komme langt ved se på følgende fire områder i din søgen efter en uafhængig finansiel rådgiver.

  1. Det første du bør undersøge er, om rådgiveren rent faktisk er uafhængig. Med dette mener vi, at en uafhængig rådgiver ikke bør kunne tjene penge i form af kick back eller kommission ved at anbefale ét produkt fremfor et andet. Det bør derimod være produktets kvalitet samt forvalterens track og historik, som begrunder en anbefaling til investoren. Helt konkret bør der ikke forefindes nogen som helst form for økonomisk forbindelse mellem rådgiver og forvalter.
  2. Det næste du bør undersøge er, om rådgiveren har et indgående kendskab til de finansielle produkter, som han eller hun rådgiver om. Dette siger muligvis sig selv. Men jeg mener, at det er vigtigt at rådgiveren på betryggende vis kan formidle indholdet af og forventningerne til de investeringsprodukter som anbefales. Spørg derfor vedholdende ind til de produkter du bliver forelagt. Hvor stor risiko kan der løbes på dine vegne? Hvis verden falder sammen i morgen, hvad står du så til at miste? Hvad betaler du for, og hvordan står det på mål i forhold til andre produkter af tilsvarende karakter?
  3. Det er desuden relevant, at du undersøger, hvorvidt rådgiveren formår at afdække dit investeringsbehov og din risikoprofil til en grad, som rækker ud over en almindelig standardiseret vurdering. Du har muligvis oplevet det tidligere i forbindelse med at investere. Du bliver stillet en række spørgsmål, som har til formål at afdække din risikoprofil. Dette skal sikre, at din investering bliver placeret i den risikoramme og det investeringsprodukt, som passer til netop den risiko du ønsker at løbe. Hvis du spørger os, er dette for tyndt et grundlag at træffe så vigtig en beslutning på. Vi mener derimod, at beslutningen skal træffes ud fra en dybere og længere samtale for at kortlægge den enkeltes investeringsbehov og risikoprofil.
  4. Endelig er det vores overbevisning, at en uafhængig rådgiver bør have en årrække af erfaring og faglig baggrund bag sig inden for den finansielle sektor. Og desuden, at han eller hun selv har varetaget ansvaret for finansielle beslutninger i en større sammenhæng. Så, hvis du går med førnævnte overvejelser og du finder en rådgiver, som besidder ovenstående fire egenskaber, er det vores klare overbevisning, at dine investeringer vil klare sig bedre med hjælp fra en uafhængig finansiel rådgiver, fremfor hvis du varetager ansvaret selv.

Når du vælger en rådgiver, skal det selvfølgelig være en du har både tiltro og tillid til. Det kan derfor være en idé at indhente referencer, så du har andres ord på rådgiverens kompetencer udover rådgiverens egne.

Vil du blive klogere på om en investering kan være det rigtige for dig?

Ræk ud på kontakt@assetadvisor.dk eller på telefon 40339959.

Du kan genbesøge vidensbanken her.

Foredrag
close slider
X

Glemt adgangskode?

Tilmeld dig