Ordrepolitik

Ordreudførselspolitik

for Asset Advisor Fondsmæglerselskab A/S

(herefter benævnt Asset Advisor)

juni 2023

Generelt

Ordre videreformidlet af Asset Advisor udføres, medmindre andet eksplicit er aftalt, altid i overensstemmelse med Asset Advisors gældende ordreudførselspolitik.

Asset Advisor har Finanstilsynets tilladelse til at yde investeringsrådgivning samt modtagelse og formidling for investorers regning af ordrer jf. pkt. 5, bilag 1, Afsnit A i Lov om fondsmæglerselskaber og investeringsservice og -aktiviteter.

Asset Advisors grundlæggende forretningsmodel og tilladelse tilsiger, at Asset Advisors kunder selv bestemmer hvilket pengeinstitut kunden ønsker at etablere et samarbejde med. Når kundens bankforbindelse er etableret, udfører Asset Advisor investeringsrådgivning som kunden så selv vælger om de vil følge eller ej.

Hvis kunden vælger at efterkomme rådgivningen, instruerer kunden oftest sit eget pengeinstitut eller en anden værdipapirhandler om at eksekvere ordren. Kunden kan dog også vælge at instruere Asset Advisor om at videreformidle ordren til en værdipapirhandler.

Modtagelse og formidling af ordre

Hvis kunden efterlever investeringsrådgivningen og anmoder Asset Advisor om at videreformidle ordren til en værdipapirhandler, vil Asset Advisor altid stræbe efter at opnå det bedst mulige resultat for kunden ud fra hensyn som pris, omkostninger, afvikling, effektivitet, art og omfang af ordren samt andre forhold der har relevans for ordren (Best Execution).

For at efterleve principperne omkring Best Execution har Asset Advisor løbende kontakt med de største pengeinstitutter og værdipapirhandlere i Danmark for herved at skabe en god relation og have mulighed for at spørge på priser m.v. hos flere forskellige uafhængige aktører. Asset Advisor har desuden sørget for, at selskabets kunder er onboardet og godkendt hos de enkelte værdipapirhandlere.

Når Asset Advisor rådgiver selskabets kunder, er det oftest kundens eget pengeinstitut der eksekverer ordren på direkte instruks fra kunden. Asset Advisor er derfor oftest ikke indblandet i selve handlen. Hvis kunden vælger at instruerer Asset Advisor i at videreformidle ordren, så gøres dette ud fra principperne omkring Best Execution under hensyntagen til ordrens art og omfang.

For at sikre bedst mulige pris, så spørger Asset Advisor, hvis det er relevant, altid på priser hos minimum 2 værdipapirhandlere førend en handel eksekveres. Dette er selvsagt kun tilfældet i det sekundære marked, hvor der er flere forskellige værdipapirhandlere, der stiller op i det samme papir.

Delordre

Asset Advisors investeringsrådgivning er på et givet tidspunkt oftest ens for flere af Asset Advisors kunder, hvorfor en videreformidling af en ordre godt kan være et resultat af flere kunders individuelle ordrer. For at sikre at alle kunder tilgodeses ligeligt bestræber Asset Advisor sig altid på at fordele ordren forholdsmæssigt ens på de bagvedliggende kunder hvis allokeringen bliver anderledes end forventet.

Kommission

Asset Advisor modtager ingen kommission eller anden honorering i forbindelse med videreformidling af kundeordre til andre værdipapirhandler. Alle handelsomkostninger tilfalder den værdipapirhandler der eksekverer ordren. Dette er for at sikre Asset Advisors uafhængighed og altid sikre, at kunden behandles bedst muligt.

Handelssteder

Ved videreformidling af en ordre, benytter Asset Advisor en række forskellige værdipapirhandlere der sætter Asset Advisor i stand til at efterleve Best Execution og herved sikre kunden det bedst mulige resultat.

Nedenfor er en liste over de modparter som Asset Advisor sædvanligvis videreformidler kundeordre til.

  • Sydbank
  • SEB Bank
  • Danske Bank
  • Nordea Bank
  • Nykredit Bank
  • Jyske Bank

Asset Advisor er dog ikke begrænset til ovenstående modparter og kan ligeledes videreformidle en ordre til en helt tredje værdipapirhandler hvis denne kan forventes at efterleve kundens ønske bedre end de ovenfor listede og kunden er onboardet og godkendt hos værdipapirhandleren.

Revision og opdatering

Denne ordreudførselspolitik revideres løbende og minimum én gang årligt.

Foredrag
close slider
X

Glemt adgangskode?

Tilmeld dig