Ansvar og etik

Bæredygtig investering

Asset Advisor


Læs om vores ansvar

LÆS MINDRE
LÆS MERE

Asset Advisors primære ansvar er at sikre det bedst mulige risikojusterede afkast for vores kunder på den lange bane. I denne rolle mener vi at miljømæssige (Environmental), sociale (Social) og governance (Corporate Governance), der også går under navnet ESG-faktorer, kan påvirke udviklingen på investeringsporteføljerne. Derfor indgår ESG-faktorer som en del af vores investeringskriterier og screeningsproces. Asset Advisor Fondsmæglerselskab har altid været bevidste om, at de virksomheder, vi investerer i, er ansvarlige og overholder internationale konventioner.

Officiel underskriver af UNPRI

For at bidrage yderligere til en bæredygtig investering og tage et endnu større ansvar har vi hos Asset Advisor valgt at udvide vores ESG-politik. Det har vi gjort ved at blive en officiel underskriver af United Nations Principles of Responsible Investments (UNPRI). UNPRI er FNs seks ambitiøse sæt af investeringsprincipper, der giver et udvalg af tiltag for at inkorporer ESG faktorer i investeringsprocessen. De seks principper er følgende:

Tab 2
Princip 1

Vi vil inkorporere ESG-problemer i vores investeringsanalyser og beslutningsprocesser.

Tab 2
Princip 2

Vi vil være aktive ejere og inkorporere ESG-problemer i vores ejerskabspolitik og praksis.

Tab 2
Princip 3

Vi vil søge passende oplysninger om ESG-spørgsmål fra de virksomheder, som vi investerer i.

Tab 2
Princip 4

Vi vil fremme accept og implementering af principperne inden for investeringsbranchen.

Tab 2
Princip 5

Vi vil arbejde sammen for at forbedre vores effektivitet i implementeringen af principperne.

Tab 2
Princip 6

Vi rapporterer om vores aktiviteter og fremskridt hen imod implementering af principperne.

Asset Advisor blev en officiel underskriver af UNPRI den 19. oktober 2020. Alle underskrivere af UNPRIs principper er pålagt at indberette en rapport om ESG-fremskridt og aktiviteter en gang årligt. UNPRI ”Transparency Report” bliver offentliggjort en gang om året. Første rapporteringsår for Asset Advisor er regnskabsåret 2021 og vil være tilgængelig ultimo marts 2022. 

Retningslinjer og konventioner

Asset Advisor tilstræber at efterleve

Udover at følge UNPRI vil Asset Advisor ved investeringer i enkeltstående aktier og virksomhedsobligationer tilstræbe at efterleve følgende retningslinjer:

UN Universal Declaration on Human Rigths, der vedrører borgerlige, politiske økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder.

UN Global Compact der vedrører ti principper for menneskerettigheder, tvangs- og børnearbejde, diskrimination, miljø og korruption.

OECD Guidelines for Multinational Enterprises, der indeholder ni principper om ansættelsesvilkår, menneskerettigheder, miljø, fortrolighed, bestikkelse, kundeinteresser, teknologi, konkurrence og skatteforhold.

ILO Core Labour Conventions, der vedrører globale ansættelsesforhold.

Parisaftalen, der vedrører reduktion i drivhusgasser for at undgå globale temperaturstigninger på mere end 2 grader.

Ottawa-konventionen og The Convention on Cluster Munitions, der vedrører klyngebomber og antipersonel miner.

Løbende overvågning af ESG-parametre

Asset Advisor vil løbende overvåge diverse ESG-parametre af de virksomheder, som vi er rådgiver om investeringer i. Dette er for at sikre, at der ikke er nogen former for systematisk forkert forretningsopførelse, der har konsekvenser for miljøet og/eller mennesker. Denne løbende overvågning bliver både udført ved at Asset Advisor følger med i virksomhedernes ageren, men også ved hjælp fra tredjeparts analyser fra Sustainalytics gennem Bloomberg Intelligence.

Asset Advisor


CO2-neutrale skovejere

Som et led i målsætningen om at arbejde ansvarligt og etisk, har vi besluttet at ville være CO2-neutrale. Derfor blev vi fra 1. maj 2021 ejere af Foerlev Overskov (24 hektar) nordøst for Skanderborg, og kan nu kalde os Danmarks første CO2-neutrale kapitalforvalter.

Hvordan kompenserer vi?

Med udgangspunkt i den danske inventarrapport har vi beregnet vores virksomheds udledning af drivhusgasser. Herefter skulle vi aktivt tage stilling til, hvordan vi ville kompensere for vores udledning. For os gav det mest mening at erhverve os en skov. Foruden at være med til at bevare og vedligeholde naturen og biodiversiteten i Danmark, så kan vi beregne vores GHG-emission (greenhouse gas) årligt med effekten af vores skov og dermed kvantificere vores emissionsdata. Eftersom vores træer opbevarer langt mere CO2, end vi direkte udleder på vores kontor, er vores udledning faktisk kompenseret med mere end 100%. Derfor er vi altså CO2-neutrale for scope 1 og 2. 

Bevaring, beplantning og vedligeholdelse

Vores skov er ikke et uendeligt lager. Når et træ går bort, bliver den optagne CO2 frigivet i atmosfæren igen. Derfor er det afgørende at vedligeholde og kontinuerligt beplante bare områder i skoven. På den måde styrker vi både skovens biodiversitet, og vi arbejder effektivt med at bevare vores CO2 neutralitet. I samspil med de nationale retningslinjer for emissionsfaktorer kan vi estimere vores klimaaftryk og derved se effekten af vores initiativer.

Vi håber, at vores erhvervelse af skov kan blive et springbræt for industrien.

Foredrag
close slider
X

Glemt adgangskode?

Tilmeld dig