Ansvar og etik

Bæredygtige og ansvarlige investeringer

Asset Advisors primære ansvar er at sikre det bedst mulige risikojusterede afkast for vores kunder på den lange bane. I denne rolle mener vi at miljømæssige (Environmental), sociale (Social) og governance (Corporate Governance), der også går under navnet ESG-faktorer, kan påvirke udviklingen på investeringsporteføljerne. Derfor indgår ESG-faktorer som en del af vores investeringskriterier og screeningsproces. Asset Advisor Fondsmæglerselskab har altid været bevidste om, at de virksomheder, vi investerer i, er ansvarlige og overholder internationale konventioner.

Officiel underskriver af UNPRI
For at bidrage yderligere til bæredygtige investeringer og tage et endnu større ansvar har vi hos Asset Advisor valgt at udvide vores ESG-politik. Det har vi gjort ved at blive en officiel underskriver af United Nations Principles of Responsible Investments (UNPRI). UNPRI er FNs seks ambitiøse sæt af investeringsprincipper, der giver et udvalg af tiltag for at inkorporer ESG faktorer i investeringsprocessen. De seks principper er følgende:

Princip 1

Vi vil inkorporere ESG-problemer i vores investerings analyser og beslutningsprocesser.

Princip 2

Vi vil være aktive ejere og inkorporere ESG problemer i vores ejerskabspolitik og praksis.

Princip 3

Vi vil søge passende oplysninger om ESG-spørgsmål fra de virksomheder, som vi investerer i.

Princip 4

Vi vil fremme accept og implementering af principperne inden for investeringsbranchen.

Princip 5

Vi vil arbejde sammen for at forbedre vores effektivitet i implementeringen af principperne.

Princip 6

Vi rapporterer om vores aktiviteter og fremskridt hen imod implementering af principperne.

Asset Advisor blev en officiel underskriver af UNPRI den 19. oktober 2020. Alle underskrivere af UNPRIs principper er pålagt at indberette en rapport om ESG-fremskridt og aktiviteter en gang årligt. UNPRI ”Transparency Report” bliver offentliggjort en gang om året. Første rapporteringsår for Asset Advisor er regnskabsåret 2021 og vil være tilgængelig ultimo marts 2022. 

Retningslinjer og konventioner Asset Advisor tilstræber at efterleve
Udover at følge UNPRI vil Asset Advisor ved investeringer i enkeltstående aktier og virksomhedsobligationer tilstræbe at efterleve følgende retningslinjer:

Løbende overvågning af ESG parametre
Asset Advisor vil løbende overvåge diverse ESG-parametre af de virksomheder, som vi er rådgiver om investeringer i. Dette er for at sikre, at der ikke er nogen former for systematisk forkert forretningsopførelse, der har konsekvenser for miljøet og/eller mennesker. Denne løbende overvågning bliver både udført ved at Asset Advisor følger med i virksomhedernes ageren, men også ved hjælp fra tredjeparts analyser fra Sustainalytics gennem Bloomberg Intelligence.

Scroll to Top