Kapitalforvaltning danske obligationer

Obligationsporteføljer – danske obligationer

Asset Advisor Fondsmæglerselskab A/S tilbyder rådgivning om kapitalforvaltning i obligationsporteføljer. Det helt centrale og unikke ved vores handelsanbefalinger til vores obligationsporteføljekunder er, at porteføljens varighed løbende justeres efter vores forventninger til udviklingen i den lange rente.

obligationer asset advisor

Porteføljen består derfor overvejende af lange obligationer, når vi forventer rentefald, hvilket giver et godt løbende afkast samt kursgevinster. I den modsatte situation hvor vi forventer rentestigninger, består porteføljen hovedsageligt af korte obligationer, hvilket beskytter porteføljen mod kursfald.