Kapitalforvaltning – blandede mandater

Kapitalforvaltning med dynamisk risikostyring

Vi rådgiver vores kunder om kapitalforvaltning ud fra en dynamisk asset allokeringstilgang. Dette betyder, at vi tager aktivt stilling til de finansielle markeder. Det betyder også, at vi løbende afstemmer vores kunders porteføljer i forhold til den risikoramme og de betingelser for aktivklasser og instrumenter, som kunden har sat.

Den dynamiske risikostyring tillader os at flytte risikoprofilen på vores kunders porteføljer mellem lav og høj risiko efter vores forventninger til markedet. Alt sammen med den målsætning at skabe et attraktivt afkast i de gode tider på finansmarkederne. Og vigtigst af alt at undgå massive tab i kriseramte tider.

Vores beslutningsmodel kombinerer en systematisk afkodning af markedspsykologien med analyser af de grundlæggende økonomiske forhold.

asset advisor kapitalforvaltning

Dynamisk risikostyring

Vi anvender Value at Risk (VaR) som risikomål til opgørelse af vores kunders markedsrisici. På baggrund af kundens risikoappetit beregner vi den maksimale VaR for porteføljen. Ved hjælp af vores dynamiske asset allokeringstilgang optimerer vi herefter afkast og risiko.

Kunden sætter rammerne

I en porteføljeforvaltningsaftale sætter kunden risikorammen. Indenfor den givne ramme tager Asset Advisor ansvaret for porteføljens sammensætning, afkast og risiko og rapporterer om porteføljens afkast, indhold og risiko.

Vores handelsanbefalinger omfatter et bredt udsnit af aktivklasser. Og vi anvender de billigste og mest likvide instrumenter herunder ETF´er.

Under hensyntagen til kundens risikoramme benyttes disse elementer til at beslutte henholdsvis risikoniveau, aktivklasser og instrumenter.

 

risikostyring elementer asset advisor

Rasmus Modsat – når økonomi er psykologi

Som antydet i ovenstående, er disciplinen ’behavioural finance’ en af Asset Advisors kernekompetencer. Vi erkender, at vi mennesker ikke altid er rationelle. Investorernes beslutninger udspringer i høj grad af deres "humør". Derfor er det vigtigt at forholde sig kritisk til strømningerne på de finansielle markeder.

Investorerne drives til tider af grådighedens frådende væsen og skaber en euforisk stemning, hvor de ukritisk køber op og til tider skaber en sand boble. Til andre tider gribes de samme investorer af panik, som får dem til ukritisk at løbe skrigende bort fra deres investeringer.

Den succesfulde investor er udstyret med et ”Rasmus-modsat-gen”, som gør, at investoren kan forholde sig kritisk til bevægelserne på de finansielle markeder. Et gen, som Asset Advisor er født med og vigtigst tør anvende. ”Tør” fordi det er betydeligt nemmere blot at følge strømmen, sådan som flertallet gør det.

Kapitalforvaltning for private formuende i Asset Opportunities A/S

Efter stor efterspørgsel besluttede direktør Per Gramstrup i 2016 at stifte investeringsselskabet Asset Opportunities A/S. Formålet er og var at tilbyde vores aktive kapitalforvaltning til private formuende. Det foregår på den måde, at Asset Advisor Fondsmæglerselskab A/S yder investeringsrådgivning til Asset Advisor FAIF A/S, som forvalter Asset Opportunities A/S. Bliv klogere på Asset Opportunities her.