SAS’ rekonstruktion – et nej betaler sig

Der er godt nyt til Asset Advisors kunder, som ejer obligationer i SAS. Nye forhandlinger har resulteret i markant bedre vilkår for SAS obligationsejere.


Flere af vores Asset Advisor kunder har SAS senior obligationer i porteføljen og er dermed omfattet af SAS rekonstruktionsplan. Vi har derfor fulgt sagen tæt.

Den 30. juni meddelte SAS i en pressemeddelelse, at de havde behov for yderligere kapital for at kunne overleve deres markante nedgang grundet Covid-19. Vilkårene var, efter vores mening, uacceptable for både ejere af SAS’ efterstillede obligationer og senior obligationer, men eftersom kunderne ejer senior obligationen, var vilkårene ekstraordinært ringe. Vi anbefalede derfor vores Asset Advisor kunder at stemme nej til vilkårene.

Michael Haunstrup, Økonomidirektør v. Vestjylland Forsikring fortæller følgende om deres overvejelser ”SAS´ rekonstruktion er meget kompleks. Derfor var Asset Advisors grundige analysearbejde af SAS´ plan meget vigtig for os. Vi besluttede at følge Asset Advisors lidt ”kontroversielle” anbefaling om at stemme nej til forslaget, selvom planen havde fået fuld opbakning hos både den danske og den svenske stat og af det udvalg, der repræsenterede os obligationsindehavere. Særligt Asset Advisors vurdering af, at den danske og svenske stat ikke politisk ville tillade, at SAS går konkurs, var vigtig i vores overvejelser.

Det, at stemme nej, var ovenikøbet rent praktisk forbundet med store udfordringer, eftersom SAS havde lagt et hårdt tidspres ned over vi obligationsindehavere – helt urimeligt og unødvendigt, synes jeg.”.

Stor utilfredshed blandt obligationsejerne

Det viste sig, at vi ikke var de eneste, der var utilfredse med SAS’ vilkår. Utilfredsheden kom for alvor frem da, mange obligationsejere stemte nej til SAS fremlagte vilkår. Og kort efter den 10. juli måtte SAS således se i øjnene, at rekonstruktionsplanen var faldet til jorden.

Nye forhandlinger skaber markant bedre vilkår

Efter at det stod klart for SAS, at obligationsejerne ikke ville acceptere vilkårene i den første aftale, fremlagt den 30. juni, indledte SAS nye forhandlinger med både den danske og den svenske stat. Fredag den 7. august blev de nye vilkår for obligationsejerne offentliggjort, og de viste sig at være markant bedre end de tidligere.

Michael Haunstrup glæder sig over de forbedrede vilkår ”Vi sætter pris på Asset Advisors kompetente rådgivning igennem hele processen, og vi glæder os over, at vi obligationsindehavere nu har fået et markant bedre tilbud.”.

Selvom aftalen endnu ikke er 100% på plads, så glæder vi os over, at det giver pote (i form af bedre vilkår) at kæmpe sin sag. Eller som vores Senior portefølje manager, Jesper Ehlers Laursen, så fint udtrykte det ”Det kan godt være, at vi er små, men vi spiller bold med de helt store, og vi vinder!”.

Hvad er status?

I den reviderede rekonstruktionsplan tilbyder SAS obligationsejere langt bedre vilkår. En stor del af obligationsejerne har allerede accepteret disse. Umiddelbart må vi forvente, at de sidste melder ud inden generalforsamlingen den 25. august.

Vi tror på, at aftalen falder på plads og vi glæder os over, at et nej betaler sig.

Rekonstruktionsplanen er godkendt af obligationsejerne

Onsdag den 2. september meddelte SAS, at deres rekonstruktionsplan var blevet godkendt hos selskabets obligationsejere. Hele 82% af ejerne af senior obligationer og 74% af ejerne af efterstillede obligationer stemte for de nye vilkår.

Eftersom rekonstruktionsplanen er blevet godkendt af obligationsejerne, er næste step at få planen godkendt på en ekstraordinær generalforsamling, som finder sted den 22. september. Det bliver alt andet lige blot en formssag, idet den danske og svenske stat, som begge er storaktionærer, støtter op om løsningen.

SAS offentliggør prospektet for kapitalforhøjelsen den 1. oktober, og forventer at denne bliver gennemført i perioden fra den 5. oktober til den 19. oktober.

Vil du vide mere?

Se de seneste videoer her
X

Glemt adgangskode?

Tilmeld dig

Scroll to Top