Opgaven bestod af rådgivning af bestyrelse og direktion vedrørende fastlæggelse af Vestjylland Forsikrings investeringspolitik. Asset Advisor rådgiver i dag Vestjylland Forsikring om porteføljeforvaltning.

blaat_citatVestjylland Forsikring er først og fremmest specialister i at drive forsikringsvirksomhed, og vi indså derfor hurtigt i lyset af finanskrisen i 2009, at tiden var inde til at give investeringspolitikken et serviceeftersyn. Per Gramstrup blev i den anledning tilknyttet Vestjylland Forsikring som uafhængig rådgiver til udarbejdelsen af den nye investeringspolitik. Der var en tæt dialog mellem Per Gramstrup, ledelse og bestyrelse, hvor vi fik belyst en lang række vigtige aspekter på området.

Siden har samarbejdet udviklet sig yderligere, så Asset Advisor i dag er konstitueret som porteføljeforvalter for halvdelen af vores værdipapirbeholdning. Desuden bruger vi jævnligt Per Gramstrup som rådgiver og sparringspartner for direktion og økonomidirektør, omkring Vestjylland Forsikrings investeringsforretning. Samarbejdsmodellen fungerer upåklageligt, hvilket blandt andet skyldes Asset Advisors seriøse tilgang til opgaven.

Efter næsten 5 års samarbejde med Per Gramstrup kan jeg derfor give mine bedste anbefalinger til et eventuelt samarbejde med Asset Advisor A/S.“

Adm. direktør, Jørgen Ladekjær
Vestjylland Forsikring