Opgaven består i finansiel rådgivning i forbindelse med optagelse af langfristet gæld og i rådgivning om porteføljestyring af danske obligationer.

blaat_citatMit kendskab til Per Gramstrup rækker 10 år tilbage, og udsprang af, at jeg med behersket held havde lagt vores formueforvaltning i hænderne på flere kendte pengeinstitutter. Jeg blev anbefalet Per Gramstrup hos Henton Børsmæglerselskab i Silkeborg, der overtog forvaltningen af vores obligationer.
Det blev en særdeles positiv oplevelse og efter Per Gramstrups efterfølgende stiftelse af Asset Advisor A/S, var det naturligt at genoptage bekendtskabet.

Jeg har igennem årene fået stor respekt for Per Gramstrups evner til at forudsige udviklingen på de finansielle markeder ikke mindst efter, at han i 2007 forudså finanskrisen.”

Tidligere direktør, Steffen B. Moe
Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a.