Gode relationer i forsikringsbranchen formidlede i efteråret 2014 kontakten mellem Per Gramstrup fra Asset Advisor og Popermo.

Vi havde forud for kontakten over en længere periode fokuseret på vores investeringer ud fra den risikobaserede tankegang, som hersker i forsikringsverdenen. Den første kontakt med Per førte derfor hurtigt til et formelt samarbejde, som har fokus på at øge kompetenceniveauet i vores bestyrelse, at gennemføre beauty test for porteføljeforvaltere, at formulere investeringspolitikken, og generelt at rådgive om investeringer og udarbejde risikomål.

Gennem hele processen har Per vist sine stærke kompetencer og har med sin professionelle tilgang været en uundværlig samarbejdspartner og støtte."

Adm. direktør, John Rasmussen
Popermo Forsikring