blaat_citatNordjyske Bank indgik i efteråret 2013 en aftale med Asset Advisor om finansiel sparring. Aftalen omfattede bankens egne positioner samt de porteføljer, vi anbefaler til vore kunder. Samarbejdet havde karakter af månedlige møder, hvor Asset Advisor præsenterede sine analyser og anbefalinger til inspiration for bankens beslutnings- og risikotagere på de finansielle markeder. Formålet var at få en kompetent og uafhængig rådgiver med en dynamisk risikoprofil til at udfordre bankens egne vurderinger og forventninger. Dette med henblik på at forbedre afkast/risiko-forholdet i bankens og kundernes porteføljer.

Baggrunden for valget af Asset Advisor er en mangeårig og positiv relation til Per Gramstrup. Vi var meget tilfredse med samarbejdet som løb frem til fusionen med Ringkøbing Landbobank i efteråret 2018”

Finanschef, Lars Kiærskou
Nordjyske Bank