blaat_citatVi indledte samarbejdet med Asset Advisor for år tilbage, og da var det hovedsageligt for at få en ny metode til at styre risikoen på vore investeringer. Vi ønskede på det tidspunkt at kunne opgøre risikoen på vore samlede investeringer ud fra et ensartet risikomål – og på denne måde sikre overholdelsen af den risikoappetit som bestyrelsen havde fastsat. Ønsket om at kunne sammensætte investeringerne dynamisk indenfor forskellige aktivtyper – samtidig med at vi med 99,5 % sikkerhed overholdt et ubetinget maksimalt risikobeløb – var ikke noget, som mange dengang interesserede sig for – og endnu færre kunne håndtere.

I de følgende år har Asset Advisor løbende udvidet omfanget af avancerede rapporteringsværktøjer, mens den grundlæggende beslutningsmodel for investering stort set er uforandret. Med solide afkast i forhold til markedet, har modellen vist sin evne til at sikre aktivt investering i de forskellige aktivtyper – under skiftende markedsforhold – og altid ud fra en klar forståelse af risikoen og det forventede afkast på den enkelte aktivtype, og på den samlede portefølje.”

Adm. direktør, Carsten Møller Pedersen
Cand.jur., MBA
Nem Forsikring