blaat_citatVi har et rigtig godt og konstruktivt samarbejde med Asset Advisor A/S, der rækker tilbage til 2009. Per Gramstrup har været en væsentlig bidragsyder ved udformningen og implementeringen af vores investeringspolitik, og vi har gennem alle årene haft et meget tæt samarbejde. Siden starten af 2013 tager dette samarbejde udgangspunkt i selskabets investeringskomité, hvor Per Gramstrup deltager sammen med undertegnede. Investeringskomiteen beregner og overvåger selskabets markedsrisici, og styrer den overordnede allokering af risici på selskabets forskellige investeringsaktiviteter, indenfor rammerne af investeringspolitikken.

Vi er meget glade for at kunne trække på Asset Advisors store know-how og erfaringer med de finansielle markeder. Det er samtidig helt afgørende for mig at have en rådgiver, som er helt uafhængig af de finansielle udbydere, og som kan gennemskue og forstå det kapitalmarked, som vi er kunder i.”

Adm. direktør, Henrik Harrestrup
Nærsikring A/S