Referencer

Hør hvad vores bestyrelsesmedlemmer og investorer synes om os

Læs også om vores samarbejde med investorer

politiforbundet logo, reference samarbejde

“…en stærk strategisk partner…”

Per Gramstrup og Asset Advisor Fondsmæglerselskab har bistået Politiforbundet med at udbyde formueforvaltningen af forbundets strejkekasse.

Per har vist sig som en stærk strategisk partner med en høj investeringsfaglighed, gode samarbejdsevner og glimrende formidlingsevner. Med hjælp fra Per har vi nu en bestyrelsesgodkendt investeringspolitik, der har ligget til grund for vores efterfølgende udbud af forbundets formueforvaltning og det endelig valg af forbundets formueforvaltere.

Administrationschef/CEO, Bjarke Hauerselv Müller
Politiforbundet

NEM forsikring logo, reference samarbejde

“…solide afkast i forhold til markedet…”

Vi indledte samarbejdet med Asset Advisor for år tilbage, og da var det hovedsageligt for at få en ny metode til at styre risikoen på vore investeringer. Vi ønskede på det tidspunkt at kunne opgøre risikoen på vore samlede investeringer ud fra et ensartet risikomål – og på denne måde sikre overholdelsen af den risikoappetit som bestyrelsen havde fastsat.

Ønsket om at kunne sammensætte investeringerne dynamisk indenfor forskellige aktivtyper – samtidig med at vi med 99,5 % sikkerhed overholdt et ubetinget maksimalt risikobeløb – var ikke noget, som mange dengang interesserede sig for – og endnu færre kunne håndtere.

I de følgende år har Asset Advisor løbende udvidet omfanget af avancerede rapporteringsværktøjer, mens den grundlæggende beslutningsmodel for investering stort set er uforandret. Med solide afkast i forhold til markedet, har modellen vist sin evne til at sikre aktivt investering i de forskellige aktivtyper – under skiftende markedsforhold – og altid ud fra en klar forståelse af risikoen og det forventede afkast på den enkelte aktivtype, og på den samlede portefølje.

Adm. direktør, Carsten Møller Pedersen
Cand.jur., MBA
Nem Forsikring

vestjylland forsikring, reference samarbejde

“…giver mine bedste anbefalinger…”

Vestjylland Forsikring er først og fremmest specialister i at drive forsikringsvirksomhed, og vi indså derfor hurtigt i lyset af finanskrisen i 2009, at tiden var inde til at give investeringspolitikken et serviceeftersyn. Per Gramstrup blev i den anledning tilknyttet Vestjylland Forsikring som uafhængig rådgiver til udarbejdelsen af den nye investeringspolitik. Der var en tæt dialog mellem Per Gramstrup, ledelse og bestyrelse, hvor vi fik belyst en lang række vigtige aspekter på området.

Siden har samarbejdet udviklet sig yderligere, så Asset Advisor i dag er konstitueret som porteføljeforvalter for halvdelen af vores værdipapirbeholdning. Desuden bruger vi jævnligt Per Gramstrup som rådgiver og sparringspartner for direktion og økonomidirektør, omkring Vestjylland Forsikrings investeringsforretning. Samarbejdsmodellen fungerer upåklageligt, hvilket blandt andet skyldes Asset Advisors seriøse tilgang til opgaven.

Efter næsten 5 års samarbejde med Per Gramstrup kan jeg derfor give mine bedste anbefalinger til et eventuelt samarbejde med Asset Advisor A/S.

Adm. direktør, Jørgen Ladekjær
Vestjylland Forsikring

Nærsikring logo reference samarbejde

“…et godt og konstruktivt samarbejde…”

Vi har et rigtig godt og konstruktivt samarbejde med Asset Advisor A/S, der rækker tilbage til 2009. Per Gramstrup har været en væsentlig bidragsyder ved udformningen og implementeringen af vores investeringspolitik, og vi har gennem alle årene haft et meget tæt samarbejde. 

Siden starten af 2013 tager dette samarbejde udgangspunkt i selskabets investeringskomité, hvor Per Gramstrup deltager sammen med undertegnede. Investeringskomiteen beregner og overvåger selskabets markedsrisici, og styrer den overordnede allokering af risici på selskabets forskellige investeringsaktiviteter, indenfor rammerne af investeringspolitikken.

Vi er meget glade for at kunne trække på Asset Advisors store know-how og erfaringer med de finansielle markeder. Det er samtidig helt afgørende for mig at have en rådgiver, som er helt uafhængig af de finansielle udbydere, og som kan gennemskue og forstå det kapitalmarked, som vi er kunder i.

Adm. direktør, Henrik Harrestrup
Nærsikring A/S

Popermo forsikring logo, reference samarbejde

“…en uundværlig samarbejdspartner…”

Gode relationer i forsikringsbranchen formidlede i efteråret 2014 kontakten mellem Per Gramstrup fra Asset Advisor og Popermo.

Vi havde forud for kontakten over en længere periode fokuseret på vores investeringer ud fra den risikobaserede tankegang, som hersker i forsikringsverdenen. Den første kontakt med Per førte derfor hurtigt til et formelt samarbejde, som har fokus på at øge kompetenceniveauet i vores bestyrelse, at gennemføre beauty test for porteføljeforvaltere, at formulere investeringspolitikken, og generelt at rådgive om investeringer og udarbejde risikomål.

Gennem hele processen har Per vist sine stærke kompetencer og har med sin professionelle tilgang været en uundværlig samarbejdspartner og støtte.

Adm. direktør, John Rasmussen
Popermo Forsikring

Nordjyske Bank, reference samarbejde

“…en kompetent og uafhængig rådgiver…”

Nordjyske Bank indgik i efteråret 2013 en aftale med Asset Advisor om finansiel sparring. Aftalen omfattede bankens egne positioner samt de porteføljer, vi anbefaler til vore kunder. Samarbejdet havde karakter af månedlige møder, hvor Asset Advisor præsenterede sine analyser og anbefalinger til inspiration for bankens beslutnings- og risikotagere på de finansielle markeder. Formålet var at få en kompetent og uafhængig rådgiver med en dynamisk risikoprofil til at udfordre bankens egne vurderinger og forventninger. Dette med henblik på at forbedre afkast/risiko-forholdet i bankens og kundernes porteføljer.

Baggrunden for valget af Asset Advisor er en mangeårig og positiv relation til Per Gramstrup. Vi var meget tilfredse med samarbejdet som løb frem til fusionen med Ringkøbing Landbobank i efteråret 2018.

Finanschef, Lars Kiærskou
Nordjyske Bank

Sønderborg varme logo, reference samarbejde

“…en særdeles positiv oplevelse…”

Mit kendskab til Per Gramstrup rækker 10 år tilbage, og udsprang af, at jeg med behersket held havde lagt vores formueforvaltning i hænderne på flere kendte pengeinstitutter. Jeg blev anbefalet Per Gramstrup hos Henton Børsmæglerselskab i Silkeborg, der overtog forvaltningen af vores obligationer.

Det blev en særdeles positiv oplevelse og efter Per Gramstrups efterfølgende stiftelse af Asset Advisor A/S, var det naturligt at genoptage bekendtskabet.

Jeg har igennem årene fået stor respekt for Per Gramstrups evner til at forudsige udviklingen på de finansielle markeder ikke mindst efter, at han i 2007 forudså finanskrisen.

Tidligere direktør, Steffen B. Moe
Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a.

CFP Group, reference samarbejde

“…evner til at forudsige udviklingen…”

Vi har siden salget af en porteføljevirksomhed valgt at søge ekstern rådgivning med henblik på at sikre en optimal placering af vores overskudslikviditet. Vi har siden 2009 valgt at anvende Asset Advisor som et væsentligt supplement til den rådgivning, vi modtager fra vores bank. Vi føler, at Asset Advisor giver en klar, gennemskuelig og uvildig rådgivning indenfor et komplekst område. Det forhold, at rådgivningen altid kommunikeres på en hurtig og let tilgængelig facon, gør, at vi hurtigt kan træffe de nødvendige investeringsbeslutninger, som ligger i tråd med vores fastlagte investeringsstrategi.

Vi kan bevidne Asset Advisors evner til at forudsige udviklingen på de finansielle markeder, ikke fejlfrit, men faktisk ret imponerende.

Adm. direktør, Jesper Malling Petersen
CFP Group A/S

X

Glemt adgangskode?

Tilmeld dig

Scroll to Top