Juridisk information

Cookiepolitik

Denne hjemmeside ejes og administreres af:

Asset Advisor Fondsmæglerselskab A/S
CVR: 32062083
Søndergade 66D, 2th.
8000 Aarhus C

Hvad er en cookie?

En cookie er en lille tekstfil, der anvendes til lagring af oplysninger i den besøgendes webbrowser. En cookie indsamler bl.a. informationer om hvilke sider og funktioner, brugeren besøger, og gør at man eksempelvis kan genkende den besøgendes computer, tablet eller mobiltelefon næste gang, vedkommende besøger hjemmesiden.

En cookie indsamler ikke oplysninger på brugerens computer og kan ikke indeholde virus eller skadelige programmer.

Der findes grundlæggende fire kategorier af cookies: Nødvendigefunktionellestatistik- samt markedsføringscookies.

Nødvendige cookies er påkrævet for at få de fleste hjemmesider til at fungere ordentligt. De sikrer bl.a., at sidenavigation virker efter hensigten og at brugeren ikke smides af hjemmesiden midt under besøget.

Funktionelle cookies gør det eksempelvis muligt at huske brugerspecifikke præferencer såsom brugernavn og adgangskode eller foretrukne sprog, således at brugeren ikke skal ulejliges, hver gang vedkommende besøger hjemmesiden på ny.

Statistikcookies bruges bl.a. til at optimere den overordnede brugeroplevelse af en hjemmeside. Dette gøres ved at indsamle besøgsdata, så hjemmesidens ejer kan identificere, hvilke data brugerne oftest kigger på. Derudover benyttes statistikcookies også til at skabe sig et overblik over antallet af besøgende m.v.

Markedsføringscookies anvendes til at spore brugerens adfærd på tværs af forskellige hjemmesider med henblik på målrettet annoncering, der falder indenfor brugerens interesser.

Udover ovenstående fire kategorier inddeles cookies også i hhv. sessionscookies og permanente cookies.

Sessionscookies slettes fra browseren, når brugeren lukker den ned, imens permanente cookies lagres i browseren i en forudbestemt periode, hvorefter de slettes automatisk.

Endeligt skelnes også imellem førstepartscookies og tredjepartscookies.

Førstepartscookies er cookies, der placeres af den hjemmeside, brugeren besøger. Det kan eksempelvis være en cookie sat af hjemmesidens ejer med det formål at huske brugerens foretrukne præferencer.

Tredjepartscookies er cookies, der placeres af en tredjepart, som har elementer indlejret på den hjemmeside, brugeren besøger. Det kan eksempelvis være en Youtube video eller webanalyseprogrammer som eksempelvis Google Analytics.

Læs mere om cookies på Erhvervsstyrelsens hjemmeside her.

Hvad bruger Asset Advisor cookies til?

Asset Advisor placerer førsteparts nødvendige cookies, funktionelle cookies samt statistikcookies i din browser.

Disse cookies har minimal betydning for din privatlivsfære, idet de ikke registrerer data om din generelle færden på internettet.

Asset Advisor anvender statistikcookies til websidestatistik, så vi kan observere hvilke dele af vores hjemmeside, du besøger og hvornår. Disse data bruger vi til at forstå, hvordan brugerne som en samlet gruppe navigerer rundt på vores hjemmeside så vi kan optimere brugervenligheden og give dig den bedst mulige oplevelse af vores indhold.

Alle de oplysninger vi indsamler via cookies er anonyme og har karakter af generel statistik. De registrerede oplysninger kan ikke føres tilbage til enkeltpersoner.

Asset Advisors hjemmeside benytter desuden indlejrede elementer, som placerer tredjeparts markedsføringscookies i din webbrowser. Specifikt drejer det sig om Youtube samt Google Analytics, som begge indsamler data om din færden på internettet. Disse oplysninger hverken registreres eller anvendes af Asset Advisor.

Hvordan afviser eller sletter du cookies fra din browser?

Som udgangspunkt tillader du vores brug af cookies, når du navigerer rundt på vores hjemmeside.

Såfremt du ønsker at afvise cookies fra vores hjemmeside, kan du i de fleste browsere tilføje www.assetadvisor.dk til listen over hjemmesider, du ønsker at blokere cookies fra. Selvom du afviser cookies, har du stadig mulighed for at surfe rundt på vores hjemmeside, om end funktionaliteten kan være begrænset.

Hvis du tidligere har accepteret vores brug af cookies men ikke længere ønsker dem på din computer, er herunder en vejledning til, hvordan de slettes.

Sletning af cookies (eksternt link).

Vær opmærksom på at såfremt du benytter flere browsere, skal du slette cookies i dem alle.

Persondatapolitik

Generelt
Denne politik om behandling af personoplysninger (“Persondatapolitik”) beskriver, hvorledes Asset Advisor Fondsmæglerselskab A/S (Asset Advisor) indsamler og behandler oplysninger om dig.

Persondatapolitikken gælder for personoplysninger, som du afgiver til os, eller som vi indsamler via Asset Advisors hjemmeside, www.assetadvisor.dk.

Asset Advisor er dataansvarlig for dine personoplysninger. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor:

Asset Advisor Fondsmæglerselskab A/S
Søndergade 66D, 2. th.
8000 Aarhus C
CVR: 32062083

Tlf.:  4033 9959
Mail: 

Indsamling og behandling af persondata
Langt størstedelen af den data, som Asset Advisor behandler, indsamles med henblik på at kunne rådgive og supportere kunder i forhold til de aktiviteter, Asset Advisor udfører for de registrerede.

Asset Advisor behandler også persondata med det formål at udsende nyhedsbreve. Ydermere behandler Asset Advisor også data om potentielle kunder. Asset Advisor indsamler desuden persondata via cookies – se vores cookiepolitik her.

Asset Advisor behandler udelukkende almindelige personoplysninger. Den type af personoplysninger, der indsamles er:

  • Navn
  • Stilling og virksomhed
  • Adresse
  • E-mail
  • Telefonnummer

Retsgrundlag for behandling af persondata

Asset Advisors primære opgave er at rådgive selskabets kunder indenfor rammerne af de indgåede rådgivningsaftaler. Indsamling af personoplysninger er nødvendig for at kunne servicere kunden via e-mail eller telefon. Retsgrundlaget for behandlingen er Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra b.

Hjemlen for behandling af nyhedsbrevsmodtageres persondata er samtykke, og formålet er at kunne levere vores nyhedsbrev til vores kunder og netværk.

Interesse af vejningsreglen benyttes som hjemmel ift. indhentning af data på potentielle kundeemner. Vi gør brug af og indhenter offentlig kendte og tilgængelige oplysninger omkring virksomheder og virksomhedsejere. Retsgrundlaget for behandlingen er Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra f.

Ved besøg på Hjemmesiden, indsamler vi oplysninger om dig og din egeren på hjemmesiden via cookies. Se vores cookiepolitik her. Formålet med at indsamle cookies er at optimere brugeroplevelsen. Retsgrundlaget for behandlingen er samtykke.

Videregivelse af persondata
Vi anvender eksterne samarbejdspartnere til blandt andet teknisk drift og forbedringer af Hjemmesiden samt ift. udsendelse af nyhedsbreve. Databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og er underlagt fortrolighed om disse. Vi har indgået skriftlige databehandleraftaler med alle databehandlere, der behandler personoplysninger på vores vegne.

En af disse databehandlere, Google Analytics v/Google LLC er etableret i USA. De fornødne garantier for overførsel af oplysninger til USA er sikret gennem databehandlerens certificering under EU-U.S. Privacy Shield, jf. EU Persondataforordningens art. 45.

Retten til indsigt
Du har ret til at få indsigt i den persondata, Asset Advisor har registreret om dig. Ydermere har du ret til at få oplyst, hvilket formål registreringen af denne persondata har samt hvorfra oplysningerne stammer.

Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til 

Retten til berigtigelse
Du har ret til at få berigtiget de eventuelt urigtige personoplysninger, Asset Advisor har registreret om dig. I tilfælde af at du ønsker at gøre brug af din ret til berigtigelse, skal du rette skriftlig henvendelse til Asset Advisor på 

Oplysninger, som vi har indsamlet i forbindelse med din tilmelding til vores nyhedsbrev, har du mulighed for at korrigere ved at trykke på ”Opdater profil”-linket, som forefindes nederst i hvert nyhedsbrev.

Retten til at blive glemt
Du har ret til at få slettet din data uden forsinkelse. I tilfælde af at du ønsker at gøre brug af din ret til at blive glemt, skal du rette skriftlig henvendelse til Asset Advisor på 

Sletning af persondata
Oplysninger, indsamlet i forbindelse med kundeforhold, slettes, når kundeforholdet ophører.

Oplysninger indsamlet omkring din færden på Hjemmesiden slettes jf. vores cookiepolitik senest, når du ikke har gjort brug af Hjemmesiden i 1 år.

Oplysninger indsamlet i forbindelse med din tilmelding til vores nyhedsbrev slettes, når dit samtykke til nyhedsbrev trækkes tilbage. Du trækker dit samtykke tilbage ved at trykke på linket ”Afmeld”, som forefindes nederst i alle vores nyhedsbreve.

Retten til dataportabilitet
Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til

Sikkerhed
Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.

Klagevejledning

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

Dokumentoplysning
Dette er version 2 af Asset Advisors persondatapolitik opdateret den 24.09.2019.

Klageansvarlig

Er du utilfreds med den rådgivning eller de ydelser, du har modtaget af Asset Advisor Fondsmæglerselskab A/S, er du velkommen til at rette henvendelse til vores klageansvarlige: Direktør Per Gramstrup.

Telefon: 4033 9959
Mail: 

Asset Advisor Fondsmæglerselskab A/S
Søndergade 66D, 2.th
8000 Aarhus

Regnskab

Vederlag: Bestyrelse og direktion

2021

Direktion (fast løn)
Per Gramstrup

Bestyrelsen (fast honorar)
Jonas Houkjær Bech (formand)
Peter Løchte Jørgensen
Thomas Peter Mandrup

Direktion og bestyrelse i alt

.
678.511

.
50.000
30.000
30.000

788.511

 

X

Glemt adgangskode?

Tilmeld dig

Scroll to Top