Krak på de europæiske bankaktier - EU er truet igen, igen - Giver attraktivt køb.

8. juli 2016

Krak på de europæiske bankaktier - EU er truet igen, igen - Giver attraktivt køb. 

 

Illustration of the crisis concept with a businessman in panic

Kurserne på de europæiske bankaktierne er faldet voldsomt, og krisen i den europæiske bankindustri er en ny alvorlig trussel mod sammenholdet i EU som i forvejen er under pres ovenpå BREXIT og flygtninge/immigrations kriserne.
Kursfaldende har kostet bankaktionærerne i omegnen af 4.000 milliarder kroner (110 Storebæltsbroer) over de sidste 12 måneder. Se nedenstående figur 1.

Figur 1: Market cap STOXX 600 Banks Aktiekurser

Bankkrisen er bredt funderet i hele Europa, og som det ses af nedenstående figur 2 udgør faldene på de største europæiske bankaktier mellem 20-70 % over det seneste år - med den italienske storbank Unicredit som værende værst ramt. Kurskollapset på Unicredit (124.000 medarbejdere og en balance på € 892 milliarder) viser tydeligt, at de italienske banker er særlig hårdt ramt, og at disse banker akut har brug for yderligere kapital til styrkelse af deres solvens.

Figur 2: Bankernes kursfald

Banks Mktcap

Italien er slet ikke kommet sig over Finanskrisen.

Italien blev som resten af verden hårdt ramt af finanskrisen i 2Faktabox008/2009, men modsat USA, UK og Nordeuropa er Italien slet ikke kommet sig over krisen. F.eks. er den italienske arbejdsløshed nu på over 12 % og statsgælden udgør hele 132 % af BNP, kun overgået af Grækenland blandt de andre EU lande.

Italien er derfor epicenteret for den eskalerende bankkrise, og den langstrakte krise i den italienske økonomi har givet de

italienske banker betydelig tab på deres udlån, hvoraf den andel som kunderne ikke er i stand til at betale renter på (non performing loans: NPL), er steget dramatisk over de seneste år(se figur 3).  Samtidig illustrerer Figur 4, at Italiens andel af Non performing loans ift. BNP kun overgåes af Irland, som bekendt har oplevet et decideret krak på ejendomsmarkedet i 2009.

Figur 3: Udvikling NPL 5 lande.

NPL ift til totale lån

Figur 4: Non performing loans i EU landene.NPL ift. BNP

Dramaet om de italienske banker:

De italienske banker har desperat brug for yderligere egenkapital eller ansvarlig kapital for at redde stormen af, og der udspiller sig i netop disse dage et dramatisk ”spil” om, hvilken hjælp de skal have fra den italienske stat og eller EU. Foreløbig har Italien ved premierminister Renzi aftalt, at den italienske stat kan garantere for den løbende likviditet til bankerne med det mål at undgå et ødelæggende bankrun, hvor kunderne ”står i kø på gader og stræder” for at hæve deres opsparing. Dette er dog kun en midlertidig løsning og der skal en kapitalrejsning med yderligere egenkapital eller anden ansvarlig kapital til for at redde bankerne permanent.

Da værdien af aktierne er langt under indreværdi (Unicredit handler til kun 20 % af indre værdi) og investorerne som beskrevet løber skrigende væk fra investeringer i bankindustrien, er det imidlertid umuligt at rejse den fornødne kapital hos de private investorer.

Renzi forsøger derfor at stable en statsstøttet kapitalrejsning på benene, men står stejlt overfor EU, idet  EU henholder sig til de nye regler gældende fra 1. januar 2016, der IKKE tillader statsstøtte af bankerne. Der er ingen tvivl om at Renzi VIL have en redning af bankerne, og jeg forventer at han indfører en statsstøtte med eller uden EU's billigelse. Bliver det uden EU's støtte, er der lagt op til en ny stor krise i EU. Bliver det derimod med EU´s velsignelse, er der stor risiko for, at markederne vil tage det som endnu et skelsættende eksempel på, at helt vitale regler bag EURO konstruktionen blot kan bøjes, når det er nødvendigt.

Attraktiv investering:

De europæiske banker har utvivlsomtmange indtjeningsmæssige udfordringer for øjeblikket. ECBs negative rente presser basisindtjeningen samtidig med, at efterspørgslen efter nyudlån er begrænset grundet den svage vækst. Desuden tabes der massivt på udlånene og endelig må nogle af bankerne tage meget store tab på gamle ”svindel” sager.
Disse problemer har medført massive udsalg af bankaktier og netop nu ligner det en kollektiv nedsmeltning, hvor det mere er investorernes reptil hjerne, der styrer slagets gang end rationelle investeringsovervejelser.

Netop sådanne situationer giver traditionelt meget attraktive investeringsmuligheder. En bred eksponering i en kurv af europæiske aktier kan købes via iShares ETF´en Eurobanks eller ved direkte investeringer i de enkelt banker.

skrevet af Per Gramstrup.

Baggrundsartikler:

WSJ artikel Brexit Exposes Eurozone´s Weak Spot:Italy´s Banks af 4. juli 2016

WSJ artikel. European Commission Authorized Italian Government to Support Banks af 30. juni 2016

WSJ artikel. Rome Mulls Capital Injection to Support Italian Banks After Brexit Shock af 27. juni 2016

WSJ artikel Why `Brexit´ Isn´t Game Over for These European Banks af 17. juni 2016

The Economist. Banks and state aid, The rule of flaw af 14. juni 2016

WSJ artikel Italy Banks´Bad Loans at Turning Point, Visco Says af 31. maj 2016

WSJ artikel UniCredit Needs to Solve its Crises of Confidence af 25. maj 2016

WSJ artikel Italian Banks: A Painfully Slow Repair Job Hurts Everyone af 11. maj 2016

WSJ artikel Italian Banks: Why You Can´t Just Throw Money At This Problem af 12. april 2016

WSJ artikel Italian Banks Stocks Surge on Rome´s New Bad-Debt Plan af 11. april 2016

Stratfor.com. Italy´s Financial Future af 18. december 2015.