Hvad er sharpe ratio?

Nobelprismodtager William F. Sharpe står bag nøgletallet sharpe ratio som er et udtryk for, hvor stor risiko der er løbet for at opnå et afkast. Nøgletallet kan hjælpe dig til at sammenligne forskellige investeringsselskabers evne til at skabe et risikojusteret afkast til dig.

Jo større en sharpe ratio, desto bedre. Da dette angiver, at afkastet er godt relativt til den risiko, der er løbet.

sharpe ratio asset opportunities

Her ses årlig sharpe ratio fra 31. december 2017 til 31. juli 2019, og sammenholder Asset Opportunities med MSCI World Index, OMX-C25-indekset og danske statsobligationer (1-3 år).

 

Samme afkast, men opnået med forskellig risici

Eksempel: To investeringsselskaber har leveret det samme afkast. Den afgørende forskel ligger i, hvordan de har opnået afkastet.

sharpe ratio asset opportunities

Det ene investeringsselskab (blå graf) har opnået et stabilt afkast, fordi den har løbet en lav risiko. Som det ses har udsvingene været små, hvilket giver en høj sharpe ratio.

Det andet investeringsselskab har leveret et ustabilt afkast (rød graf), fordi den har haft store udsving og dermed har løbet en høj risiko. De store udsving giver en lavere sharpe ratio.

Nøgletallet indberegner altså udsvingene i kursværdien på de to investeringsselskaber og angiver derfor afkastet justeret for risikoen.

 

Den tekniske forklaring på, hvorfor den blå graf leverer det bedste risikojusterede afkast

Afkast skal altid ses i lyset af den risiko, der er løbet. Nøgletallet udregnes ved at dividere det historiske afkast med standardafvigelsen.

Når nøgletallet er lavt, spiller tilfældighed en større rolle, da standardafvigelsen er høj.

Når nøgletallet er højt, spiller tilfældighed en mindre rolle, da standardafvigelsen er lille.

 

Læs mere om risiko i Asset Opportunities her