Om os

Asset Opportunities blev til på efterspørgsel og ønske fra en potentiel investor. Derfor blev investeringsselskabet en realitet den 1. november 2016 og det oprindelige investeringsselskab er sidenhen blevet konverteret til en afdeling under Kapitalforeningen Wealth Invest i forbindelse med voksende tilgang og øget krav om regulering.

Selvom Asset Opportunities blot er fra 2016, er strategien ikke ny. Investeringsstrategien er skabt på baggrund af 30 års markedserfaring og rummer en lang række unikke og velafprøvede beslutningsmodeller og risikostyringsværktøjer. Strategien bidrager til investeringsselskabets performance.

En aktiv og dynamisk investeringsstrategi

Asset Opportunities er en afdeling under Kapitalforeningen Wealth Invest med en unik investeringsstrategi leveret af Asset Advisor Fondsmæglerselskab med Per Gramstrup i spidsen. Vi henvender os til formuende og kapitalstærke virksomheder. Asset Opportunities adskiller sig fra hovedparten af markedets øvrige produkter, da investeringsuniverset ikke er begrænset i forhold til valg af aktivklasser og risikoudnyttelse.

Vores mål er at skabe et konkurrencedygtigt risikojusteret afkast til vores investorer - både i de gode tider på finansmarkederne og når der deles øretæver ud. Ved hjælp af dynamiske modeller tilpasser vi porteføljens risiko efter de forventninger, vi har til de finansielle markeder - hver dag.

En efterprøvet strategi med mange år på bagen

Asset Opportunities er født ud af Asset Advisor Fondsmæglerselskab A/S i efteråret 2016 på opfordring af potentielle kunder, som ønskede at tage del i investeringsstrategien. Asset Advisor har forvaltet værdipapirporteføljer for institutionelle investorer siden 2009. Samme strategi ligger til grund for Asset Opportunities’ investeringer.

Det betyder, at Asset Opportunities kan agere som professionelle institutionelle investorer og kan handle på samme vilkår og til de samme priser, som ellers er forbeholdt institutionelle investorer. Desuden får afdelingen gavn af Asset Advisors kontakt til det institutionelle marked for udstedelse af virksomhedsobligationer. Endeligt handles til kurtagesatser, der ellers kun er tiltænkt institutionelle kunder.

Asset Advisor holdet

 

Drager nytte af det erfaringsrige hold

Asset Opportunities har adopteret den aktive investeringsstrategi, der benyttes i Asset Advisor Fondsmæglerselskab. Det er ligeledes de samme investeringsansvarlige, som står bag Asset Opportunities. Teamet har mange års erfaring i den finansielle sektor og en teoretiske ballast fra Handelshøjskolen. Holdet har et indgående kendskab til de finansielle markeders forskellige genrer og discipliner samt et klart billede af den finansielle industris stærke og svage sider.

Bag roret står stifter, ejer og direktør, Per Gramstrup og styrer slagets gang med en rolig hånd. Ledelsen har hånden på kogepladen, idet Advisory Board og direktionen tilsammen har investeret for over 70 millioner i selskabet.

Strategi baseret på 30 års markedserfaring

Investeringsstrategien er skabt af direktør, Per Gramstrup på baggrund af hans 30 års markedserfaring. Den rummer en lang række unikke og velafprøvede beslutningsmodeller og risikostyringsværktøjer. Strategien har gennem årene givet et overbevisende afkast.

De overvejelser, vi gør os i forhold til valg af instrumenter, aktivklasser og risikoniveau, tager udgangspunkt i nedenstående elementer. De enkelte elementer har forskellig vægtning i forskellige finansielle scenarier.