Fordele ved Asset Opportunities

Investeringsproduktet Asset Opportunities adskiller sig fra hovedparten af markedets øvrige investeringsprodukter, da vores investeringsunivers ikke er begrænset i forhold til valg af aktivklasser og risikoudnyttelse.

Du kan blive meget klogere på, hvad der er med til at differentiere Asset Opportunities fra andre investeringsselskaber herunder.

Asset Opportunities står ud fra mængden af investeringsselskaber pga.:

  • Den aktive investeringsstrategi
  • At risiko er fundamentet for investeringerne
  • Gode kurtagesatser
  • Ærlige morgenmøder

Et godt risikojusteret afkast

Vores mål er at tjene penge i et stigende marked og undgå at tabe penge i et faldende marked. Derfor følger vi ikke blot den generelle markedsudvikling. Men forholder os derimod aktivt til markedet og risikoniveauet.

Nedenfor kan ser du performancegrafen for Asset Opportunities vs. fondens benchmark siden ultimo oktober 2016.

Performance i Asset Opportunities vs. fondens benchmark

graf marts 2021

Grafen viser, at afkastet på Asset Opportunities-aktien er +41,44% (efter alle omkostninger) mod +29,63% (før omkostninger) på fondens benchmark: 50% MSCI (DKK)/50% i DK stat 1-3 i perioden fra opstart oktober 2016 til den 31. marts 2021.

Afkast skal altid ses i lyset af den risiko, der er løbet

Vores mantra er, at et afkast skal altid holdes op imod den risiko, der er løbet i afkastperioden.

Vi har derfor beregnet nøgletallet sharpe ratio, som er udtryk for, hvor stor risiko der er løbet for at opnå afkastet. Sharpe ratio kan hjælpe investorer til at sammenligne forskellige investeringsselskabers evne til at skabe et risikojusterede afkast.

Jo større en sharpe ratio, desto bedre er afkastet relativt til den risiko, der er løbet.

Årlig Sharpe Ratio, oktober 2016 - 31. marts 2021

sharpe marts 2021

Sharpe Ratio for Asset Opportunities er beregnet inklusiv emissions- og indløsningsgebyr samt kurtage men eksklusiv faste omkostninger til VP, advokat, forvalter m.v.

Sammen har vi indkøbsfordele

Sammen kan vi handle finansielle instrumenter, samt opnå kurtagesatser, som private investorer ikke selv kan handle eller opnå gennem deres pengeinstitut.

Med sammen mener vi, at ved at pulje vores penge styrker vi hinanden gennem investeringsselskabet Asset Opportunities.

Velbesøgte og ærlige morgenmøder

I både Gentofte og Aarhus holder vi jævnligt morgenmøder i Asset Opportunities. Her giver vi investorer og venner af huset vores uforbeholdne mening om markedernes tilstand og den geopolitiske udvikling.

Du får en aktuel finansiel vejrudsigt og fuldstændig indsigt i vores positioner og investeringer i Asset Opportunities.

 

Hvad synes investorerne om at deltage på vores morgenmøder?

Vi har spurgt dem ad. Lyt med i videoen her, hvor investorerne Jørgen Wisborg, adm. direktør i OK a.m.b.a. og Jonas Houkjær Bech, advokatpartner i Advodan Thisted udtaler sig.