Behavioral finance: Når økonomi også er psykologi

Sælger du heller aldrig dine aktier med tab? Og baserer du sommetider en investeringsbeslutning på, hvad du håber, og ikke hvad du med stor sandsynlighed kan forvente? Som investor er det vigtigt at være bevidst om de faldgruber, vi let kan falde i - helt uden at vi opdager det. Behavioral finance kan hjælpe os med at forstå disse faldgrupper.

Vi mennesker er generelt af den opfattelse, at vi handler rationelt - også når vi træffer investeringsbeslutninger - men ofte snyder vores hjerner os. Det skyldes, at vi er intuitive tænkere.

Disciplinen ’behavioral finance’ er én af vores kernekompetencer. Vi erkender, at vi mennesker ikke altid er rationelle. Derfor er det vigtigt at forholde sig kritisk til strømningerne på de finansielle markeder, idet investorernes beslutninger i høj grad udspringer af deres ”humør”.

Vil du se, hvordan behavioral finance fungerer i praksis? Svar på spørgsmålene i boksen herunder og find ud af, om din hjerne snyder dig.

Snyder din hjerne dig?

Spørgsmål 1: Et bordtennisbat plus bold koster 110 kr. Battet er 100 kr. dyrere end bolden.
Hvad koster bolden?

Spørgsmål 2: Der produceres 5 skjorter af 5 maskiner på 5 minutter.
Hvor mange minutter tager det for 100 maskiner at producere 100 skjorter?

Du finder svarene nederst på siden.

behavioral finance

Vi er selvbevidste investorer

I Asset Opportunities bruger vi aktivt vores viden om hjernens beslutningsprocesser, når vi investerer. Gennem behavioral finance forholder vi os aktivt til de irrationelle beslutningsprocesser, som danner grundlag for de beslutninger, vi træffer i alle livets forhold, i bestyrelseslokalet og ikke mindst på de finansielle markeder.

Derfor ringer vores alarmklokker, når majoriteten af investorer drives af grådighedens frådende væsen og skaber en euforisk stemning på markedet. Vi stopper op og spørger kritisk til, hvorfor de alle løber i den samme retning uden at stille spørgsmål. Ligeledes stopper vi op, når investorerne gribes af panik, som får dem til ukritisk at løbe skrigende bort fra deres investeringer.

Vi tør og kan gå imod strømmen

rasmus modsat behavioral finance asset opportunitiesVi mener, at den succesfulde investor er udstyret med et ”Rasmus-modsat-gen”, som gør, at vedkommende kan forholde sig kritisk til bevægelserne på de finansielle markeder. Asset Opportunities er født med dette gen, og vi tør anvende det. Tør fordi det er betydeligt nemmere blot at følge strømmen, sådan som flertallet gør det.

Også investoren er dybt påvirket af de psykologiske kræfter, der er på spil på markedet. Vi har evnen og modet til at forholde os kritisk til bevægelserne i markedet. Vi går ind i markeder, hvor andre løber skrigende bort. For at drage nytte af de mange irrationelle udfald, der forekommer på de finansielle markeder, går vi ofte mod strømmen af investorer. Gennem en behavioral finance tankegang læser vi markedet fra et markedspsykologisk perspektiv. Det giver os et forspring, fordi vi har en stor forståelse for de irrationelle udsving, der forekommer på markederne.

Book oplæg: Hvorfor snyder din hjerne dig? – Om behavioral finance

Oplægget giver dig en unik indsigt i psykologien på de finansielle markeder samt større forståelse for udsvingene på markederne, hvilket er en afgørende faktor for den succesrige investor.

For Per Gramstrup er finansmarkederne både en hobby og en levevej – og dét kan mærkes på energien i rummet. Han inddrager aktivt behavioral finance i sine investeringsbeslutninger og strategi. Der opstår mulighed for lukrative handler, når mange hjerner snydes på samme tid. Det sker bl.a. når mange investorer løber skrigende bort fra en aktie uden saglig årsag til det.

Oplægget tager bl.a. udgangspunkt i nobelprismodtager og psykolog, Daniel Kahnemans forskning om, hvordan vi træffer beslutninger. Hvornår snyder vi os selv, og hvad kan vi stille op? Få øjnene op for de irrationelle beslutnings-processer, som danner grundlag for de beslutninger, vi træffer i alle livets forhold.

Der er garanti for et par underholdende timer og aha-oplevelser, som I kan bruge i hverdagen, når I træffer små og store beslutninger - privat såvel som investeringsmæssigt. Oplægget vil give nærværende eksempler, som deltagerne med stor sandsynlighed vil kunne nikke genkendende til.

Lyder det interessant? Hør nærmere og book oplægget ved at kontakte Per Gramstrup på:

+45 4033 9959
gramstrup@assetadvisor.dk

Per Gramstrup oplaeg

Vores store inspiration og anbefaling

Vi er inspireret af psykolog, Daniel Kahneman og risikoanalytiker, Nassim Taleb ift. vores tanker omkring behavioral finance.

Daniel Kahneman blev tildelt Nobelprisen i økonomi i 2002. Han har samlet alt sin forskning omkring den menneskelige beslutningsmodel i den anmelderroste bog: ”Thinking Fast and Slow”. Herunder beskriver han hvorfor og hvordan vi igen og igen træffer beslutninger, der er irrationelle. Denne viden er helt central for succesrige beslutninger, og er et helt central vidensområde for Asset Opportunities.

Nassim Taleb beskriver i den epokegørende bog: ”The Black Swan”, hvordan mennesket og menneskeheden udsættes for helt uventede begivenheder, og hvilke uheldige effekter det har for risikostyring. Dette er relevant både for virksomhedsledelse og for investorer. Asset Opportunities drager nytte af hans viden til at finde de såkaldte ”fat tails”.

Synes du, det er interessant og ønsker du som investor at blive endnu klogere på dig selv og de processer, der går i gang, når du skal træffe vigtige beslutninger? Så anbefaler vi dig at læse ovennævnte bøger.

Find svarene her

Det korrekte svar til spørgsmål 1: Bolden koster 5 kr.
Mange svarer at bolden koster 10 kr., hvilket er et godt eksempel på, at hjernen kan snyde os.

Forklaring: Hvis bolden koster 10 kr. og battet koster 100 kr., er battet ikke 100 kr. dyrere, men kun 90 kr. dyrere. Det rigtige svar er altså 5 kr. for bolden, og battet koster derfor 105 kr.

Det korrekte svar til spørgsmål 2: Det tager 5 minutter for 100 maskiner at producere 100 skjorter.
Mange svarer fejlagtigt 100 minutter. Derfor er dette også et eksempel, der understreger, at vores hjerne tænker intuitivt og ikke altid rationelt.

Forklaring: Hvis fem maskiner bruger fem minutter på at lave fem produkter, bruger hver maskine fem minutter på at lave ét produkt. Har du hundrede maskiner, vil de derfor lave 100 produkter på fem minutter.