Den aktive risikojustering

Den dynamiske strategi har som mål at skabe et attraktivt afkast i de gode tider på finansmarkederne og vigtigst at undgå store tab, når der er røde tal på markederne.

Dynamisk risiko fra 0-100 %

Porteføljens risiko varierer over tid fra meget lav risikoudnyttelse og op til maksimal risikoudnyttelse.

Vi går op og ned i risiko, og risikoniveauet på investeringerne kan variere fra 0 til 100 % af et altid gældende loft for risiko.

Vi skruer op og ned for risikoudnyttelsen for at give vores investorer et godt risikojusteret afkast. Det betyder, at:

  • Porteføljens risiko er lav i de situationer, hvor vi forventer uro på de finansielle markeder. I disse tilfælde placeres midlerne forsigtigt i blandt andet korte obligationer eller på kontant konti.
  • Porteføljens risiko er høj, når vi forudsiger en gunstig udvikling i aktier og lignende risiko-aktivklasser.

Risiko beregnes via risikomålet VaR

Risikoen i Asset Opportunities beregnes ved hjælp af risikobegrebet: Value-at-Risk (forkortet: VaR). ”Moderselskabet” Asset Advisor Fondsmæglerselskab A/S har (med succes) anvendt dette risikomålingsprincip i de seneste 10 år i deres samarbejde med institutionelle kunder.

Den maksimale VaR i Asset Opportunities er 50 % af selskabets egenkapital, hvilket ca. svarer til den risiko, der er i at ligge 100 % investeret i danske aktier.

risiko afkast asset opportunities

Central investorinformation

Dokumentet indeholder central information om investeringsproduktet.

Hent investorinformation

Informationen er lovpligtig og har til formål at gøre det lettere for dig at forstå dette produkts karakteristika, risici, omkostninger og mulige afkast og tab samt at gøre det lettere at sammenligne Asset Opportunities med andre produkter.