Ét produkt – en aktiv og kompleks investeringsstrategi

Asset Opportunities er en afdeling under Kapitalforeningen Wealth Invest som henvender sig til formuende privatpersoner og kapitalstærke virksomheder. Afdelingen rådgives af Asset Advisor Fondsmæglerselskab med Per Gramstrup i spidsen. Du kan investere frie midler, selskabs-, VSO- samt pensionsmidler. Minimumsindskud er 1 mio. kr.

Vi har kun ét produkt på hylden. Det betyder, at vi tilbyder dig et fokuseret og afbalanceret produkt. På denne side kan du læse om vores aktive investeringsstrategi.

Balance mellem afkast og risiko

Hver dag spørger vi: ”Er porte-føljens risikoudnyttelse optimal i dag i forhold til, hvad vi forventer, der kommer til at ske på finans-markederne i morgen?

Vores mål er altid at skabe et konkurrencedygtigt risikojusteret afkast til vores investorer. Vi mener, at afkastet til enhver tid bør ses i lyset af den risiko, der er taget for at opnå afkastet.

Risiko er fundamentet for alle vores investeringer

Hos Asset Opportunities er risiko mere end konsekvensen af de beslutninger, vi træffer – risikoen er fundamentet for alle vores investeringer.

Vi skruer op og ned i risiko på daglig basis – og netop derfor kan vi også tjene penge i et faldende marked. Det er smart at have en aktiv investeringsstrategi. Vi kan skabe attraktive afkast i de gode tider på finansmarkederne men vigtigst er, at vi kan undgå øretæverne, når kriserne rammer de finansielle markeder.

Vores investeringsstrategi sikrer, at porteføljen har en relativ høj risikoprofil i de faser, hvor vi forudsiger en gunstig udvikling i aktier og lignende risiko aktivklasser. Endnu vigtigere sikrer strategien en relativ lav risikoprofil i de faser, hvor vi forventer, at der deles øretæver ud til investorerne.

Vores daglige risikovurdering er baseret på:

  • Velafprøvede beslutningsmodeller
  • Risikostyringsværktøjer
  • Virksomhedsanalyser
  • Nøgletal
  • Geopolitik
  • Markedspsykologisk forståelse
  • Stor forvaltererfaring
aktiv risikojustering

Vi følger ikke blot markedet

I modsætning til mange andre investeringsalternativer følger vi ikke blot den generelle markedsudvikling. Vi følger kun markedet, når vores analyser bekræfter os i, at det er det rigtige. Vi tør godt svømme imod strømmen af investorer, når vores analyser peger den anden vej. Det kalder vi for vores Rasmus-Modsat-DNA.

Fundamentet for vores beslutningsproces er 1) at tage stilling til, hvilket risikoniveau vi bør have i porteføljen. Denne beslutning har indflydelse på 2) de handler, vi laver og 3) hvilke instrumenter, vi tager i brug.

 

Frit valg på værdipapirhylden

Vi er ikke begrænset til at skulle investere indenfor én eller to bestemte aktivklasser, som mange andre investeringsalternativer er. Vi kan investere i alle slags værdipapirer. Strategien er således mangfoldig og nuanceret, idet alle aktivklasser kan anvendes.

Fordelen ved at have et bredt investeringsunivers er, at vi kan dække os ind ift. forskellige finansielle situationer. Vi jagter investeringsmuligheder på alle markeder indenfor rammerne af vores risikoprofil.

 

Vi tager aktivt stilling til markedet – hver dag

På baggrund af vores aktive stillingtagen handler vi – også dagligt, hvis behovet er der. Når vi sammensætter vores portefølje har vi mulighed for at vælge det, vi synes, der giver mest værdi ift. den finansielle situation, der udspiller sig. Gennem valg og sammensætning af aktivklasser og instrumenter skruer vi op og ned i porteføljens risiko.