Hvad er virksomhedsskatteordningen (VSO)?

Princippet bag virksomhedsskatteordningen er, at selvstændigt erhvervsdrivende kan lave et kunstigt, regnskabsmæssigt skel mellem virksomheden og privatøkonomien. Den del af overskuddet, der forbliver i virksomheden via VSO, beskattes med en lavere skattesats (som normalt svarer til selskabsskatten på 22 %).

Kun den del af virksomhedens overskud, der hæves ud af virksomheden, beskattes med normal personskat. Udgangspunktet ved beskatning af en personligt drevet virksomhed er, at man beskattes af virksomhedens overskud, uanset om dette er overført til privat forbrug.

Den del, som kun beskattes med 22 %, kan via VSO uden ekstra skatteomkostning investeres i investeringsselskaber eller lignende afdelinger (lagerbeskattede afdelinger) som eksempelvis Asset Opportunities.

Find hoved og hale i VSO

Lyt med i videoen, hvor Senior kundeambassadør, Klaus Hoffbeck, forsøger at gøre dig klogere på, hvem virksomheds-skatteordningen indbefatter, og hvordan disse midler kan investeres.

Kan jeg anvende virksomhedsskatteordningen? 

Alle selvstændigt erhvervsdrivende kan anvende VSO, hvis virksomhedens bogføring overholder Bogføringslovens krav, og hvis der i øvrigt er et tilpasset skel imellem indehaverens og virksomhedens økonomi f.eks. ved separate bankkonti.

Virksomhedsskatteordningen kan være relevant for partnerdrevne virksomheder som eksempelvis:

  • Revisorer
  • Advokater
  • Større selskaber med flere ejere
  • Tech selskaber
  • Klinikker og speciallæger (tandlæge, øre-næse-hals-læger, hudlæger, psykologer)

Hvordan kan jeg investere mine VSO-midler?

Har du frie midler i VSO, som du gerne vil placere i værdipapirer? Midler opsparet gennem virksomhedsskatteordningen kan investeres i udvalgte fonde og investeringsselskaber. Vi har modtaget bindende tilsagn fra Skatterådet om at investering af VSO-midler kan ske gennem Asset Opportunities

Midler opsparet gennem virksomhedsskatteordningen kan også placeres i enkelt-aktier som eksempelvis Novo Nordisk. Dog vil den erhvervsdrivende øjeblikkeligt skulle betale/svare skat af det investerede beløb. Af den årsag kan det være fordelagtigt at placere VSO-midlerne i fonde og investeringsselskaber.

Hvad er fordelen ved at investere gennem virksomhedsskatteordningen?

Det er fordelagtigt at benytte sig af VSO, fordi du kan investere et større beløb via dine VSO-midler, end hvis du havde taget hele overskuddet ud og var blevet beskattet tilsvarende. Ved at udnytte virksomhedsskatteordningen skubber du beskatningen af overskuddet ud i fremtiden.

Eksempel på hvordan VSO virker 

En virksomhed tjener 1.000.000 kr. før skat.

Indehaveren hæver 600.000 kr. til sig selv og betaler/svarer tilsvarende skat af beløbet.

De 400.000 kr., der er tjent men ikke hævet, står på virksomhedens bankkonto. Disse beskattes først, når de bliver realiseret. Det er disse midler, som kan investeres hos blandt andre Asset Opportunities gennem VSO.

Hvornår kan jeg investere mine VSO-midler?

Omfanget af VSO-midlerne opgøres ved regnskabets afslutning. Dog kan du anvende de opsparede VSO-midler på et hvilket som helst tidspunkt af året.

Hvis du har et ikke-realiseret overskud (VSO-midler) i selskabet, kan midlerne til enhver tid anvendes til investering i f.eks. Asset Opportunities. Det betyder, at der ikke som sådan er en ”sæson” for placering af VSO-midler. Du kan spare VSO-midlerne op og investere dem, når du ønsker det.

Invester VSO-midler gennem Asset Opportunities

Asset Opportunities har modtaget bindende tilsagn fra Skatterådet om at VSO-midler kan investeres i afdelingen.

Vil du vide mere? Tag fat i vores ekspert på området: Klaus Hoffbeck på telefon 3131 1716 eller via mail: hoffbeck@assetadvisor.dk

Du kan også vælge at udfylde formularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Klaus Hoffbeck VSO-midler