Lave omkostninger

Vi tilbyder 100 % transparens – også i forhold til dine omkostninger. Det er vigtigt for os, at du let kan gennemskue, hvad dine penge bliver brugt på, når du investerer sammen med os.

Vi gør en dyd ud af at holde omkostningerne nede, så det bliver ved med at være sjovt at være investor i Asset Opportunities.

Omkostninger

Rådgivningshonorar: 0,25 % i kvartalet

 • Betaling til afdelingens rådgiver Asset Advisor Fondsmæglerselskab A/S for investeringsrådgivning.

Performance honorar: 10 % af det årlige afkast over 0 %

 • Betaling til afdelingens rådgiver Asset Advisor Fondsmæglerselskab A/S for opnået performance. Der opererer efter ”High Water Mark”-metoden, som betyder, at en eventuel negativ performance i tidligere år skal indhentes, før performance honorar kan komme til udbetaling.

Indløsningsfradrag og emissionsomkostninger: 0,25 % af indskud/udtræk

 • Emissions- og indløsningstillægget hhv. fratrækkes og tillægges fondens indre værdi ved emission eller indløsning. Beløbet dækker handelsomkostninger, herunder bid/ask spread samt kurtage m.v.
 • Emissionsprisen for andelene i afdelingen fastsættes ved anvendelse af dobbeltprismetoden til den indre værdi, jf. finanstilsynets til enhver tid gældende regler om beregning af emissions- og indløsningspriser ved tegning og indløsning af andele i investeringsforeninger m.v.. Dette er opgjort på emissionstidspunktet med tillæg af et beløb til dækning af udgifter ved køb af finansielle instrumenter og til nødvendige omkostninger ved emissionen, herunder til administration, trykning, annoncering samt provision til formidlere og garanter af emissionen.
 • Omkostningen skal sikre, at de nuværende aktionærer holdes skadefri.

Løbende estimerede driftsomkostninger: 0,55 % i årligt*

 • Forvaltning, administration og handelsomkostninger
   • Samlet forvaltning og administration
   • Direkte handelsomkostninger
   • Maksimale emissionsomkostninger
   • Maksimale indløsningsomkostninger

*Samlet ÅOP i %: 1,55