Beskatning af investering

Asset Opportunities er en afdeling under Kapitalforeningen Wealth Invest og er omfattet af reglerne i Aktieavancebeskatningsloven §19 (investeringsselskaber) og §19 A samt §19 C (obligationsbaserede investeringsselskaber). Som akkumulerende afdeling udbetales ikke udbytte til investorerne. Afdelingen er ikke selvstændig skattepligtig jf. Selskabsloven §3 stk. 1 nr. 19, med undtagelse af skat på aktieudbytte modtaget på aktier i afdelingen. Beskatningen sker i stedet hos den enkelte investor efter nedenstående regler:

Privatpersoner (frie midler):
Privatpersoner beskattes af gevinster og tab som kapitalindkomst efter lagerprincippet.

Selskabsmidler:
Gevinst/tab ved investering for selskabsmidler beskattes på lige vilkår med selskabets øvrige skattepligtig indkomst.

Virksomhedsskatteordningen (VSO):
Investeringer gennem virksomhedsskatteordningen beskattes som selskabets øvrige skattepligtige indtægter.

Pensionsmidler:
Ved investering for pensionsmidler beskattes gevinsten med pensionsafkastskat (PAL) ligesom øvrige investeringer.

Tag fat i en skattekyndig

Ovenstående principper er ikke nødvendigvis udtømmende, og det er investors eget ansvar at sætte sig ind i de skattemæssige forudsætninger, der ligger til grund for investeringen. Er du usikker, anbefaler vi, at du tager kontakt til en skattekyndig for en uddybning af skattereglerne, inden du investerer.