Beskatning af investering

Asset Opportunities er et investeringsselskab jævnfør aktieavancebeskatningsloven § 19, stk. 2, nr. 19 og er således fritaget for skat som beskrevet i Selskabsloven § 3, stk. 1, nr. 19. Investeringsselskabet er akkumulerende og betaler således ikke udbytte til dets aktionærer. Skattefriheden betyder, at beskatningen i stedet sker hos aktionærerne efter nedenstående regler:

Privatpersoner (frie midler):
Privatpersoner beskattes af gevinster og tab som kapitalindkomst efter lagerprincippet.

Selskabsmidler:
Gevinst/tab ved investering for selskabsmidler beskattes på lige vilkår med selskabets øvrige skattepligtig indkomst.

Virksomhedsskatteordningen (VSO):
Investeringer gennem virksomhedsskatteordningen beskattes som selskabets øvrige skattepligtige indtægter.

Pensionsmidler:
Ved investering for pensionsmidler beskattes gevinsten med pensionsafkastskat (PAL) ligesom øvrige investeringer.

Tag fat i en skattekyndig

Ovenstående principper er ikke nødvendigvis udtømmende, og det er investors eget ansvar at sætte sig ind i de skattemæssige forudsætninger, der ligger til grund for investeringen. Er du usikker, anbefaler vi, at du tager kontakt til en skattekyndig for en uddybning af skattereglerne, inden du investerer.