Morgenmøde hos Asset Opportunities i Thisted

For dig som bor i eller omkring Thisted

Deltag på gratis morgenmøde og bliv opdateret på de finansielle markeder og få indblik i Asset Opportunities dynamiske investeringsstrategi. Foruden en opdatering på de finansielle markeder byder NetIP Thisted, som danner rammen om mødet, på en spændende rundvisning i deres lokaler efterfulgt af en frokost. Arrangementet er målrettet ejerledere, ledere og formuende. I tilfælde af overtegning forbeholder vi os retten til at tildele pladserne efter målgruppen.

Morgenmødet finder sted:

Fredag den 28. maj 2021 kl. 08.30-13.00

NetIP, Uglevej 3, 7700 Thisted

Det vigtigste du får ud af at deltage

  • Et højaktuelt overblik over finansmarkederne
  • Fuld indsigt i Asset Opportunities' investeringer på dagen - inspiration og tips til din egen portefølje
  • Aktuel vurdering af investeringsmuligheder på tværs af aktivklasser
  • Svar på alle dine gode spørgsmål

Oplægsholder
Per Gramstrup, Direktør

Per Gramstrup

Asset… hvad for en fisk?

Asset Opportunities er et investeringsselskab, der giver kapitalstærke virksomheder og formuende privatpersoner adgang til en unik investeringsstrategi, som ellers kun er forbeholdt institutionelle investorer.

Investeringsproduktet Asset Opportunities adskiller sig fra hovedparten af markedets øvrige investeringsprodukter, da vores investeringsunivers ikke er begrænset i forhold til valg af aktivklasser og risikoudnyttelse.