Afkast 2020 og et kig fremad

2020 var på mange måder et anderledes og spændende år. Vi oplevede et aktiemarkedet med store udsving, primært påvirket af usikkerheden som følge af Covid-19, men hvor de rigtig slemme følgevirkninger udeblev, indtil nu, imødegået af en hidtil uset ekspansiv finans- og pengepolitik. Samtidig bar 2020 præg af stor optimisme blandt investorerne og en enorm tilgang af risikovillig kapital, som alt sammen bidrog til at holde hånden under aktiemarkedet.
Vores afkast for 2020 (efter omkostninger) landede på +1,46%. Overordnet set har vi tjent penge i 2020, men vi oplever et tab, da vi timede short positionen i Tesla for tidligt. Denne position holder vi dog fast i, mens vi venter på, at euforien i markedet fortager sig.

Nedenstående graf viser vores afkast mod vores benchmark der består af 50% investeret i aktiemarkedet og 50% i korte obligationer.

Performance i Asset Opportunities vs fondens benchmark

asset opportunities vs benchmarkGrafen viser, at afkastet på Asset Opportunities-aktien er +27,76% (efter alle omkostninger) mod +24,26% (før omkostninger) på fondens benchmark: 50% MSCI (DKK)/50% i DK stat 1-3 i perioden fra opstart oktober 2016 til den 31. december 2020. 

I nedenstående graf, der viser udviklingen på aktiemarkedet i Tyskland, har vi illustreret de vigtigste beslutninger om risikoallokeringen for 2020.

udviklingen paa aktiemarkedet i tyskland

Som grafen viser, solgte vi aktier inden Covid-19 "krakket" ramte (vores afkast var negativt, da det var værst, mens aktiemarkedet var nede 30-40%). Ligeledes viser grafen, at vi købte aktier ved bunden. Begge beslutninger bestemt godkendte.

I maj tog vi profit på de købte aktier, hvilket viste sig at være for tidligt, men vi lå stadig med en positiv eksponering til aktiemarkedet.

Den 18. august 2020 påbegyndte vi vores short position i Tesla, efter at Tesla var steget 500% siden bunden af marts 2020. Vi finder aktien markant overvurderet. Vi shortede Tesla fra niveauet 420, og tjente penge i både august og september (+1,5 afkast procent). Til gengæld gør Teslas himmelfart i november og december ondt, og koster os ca. 8 procent point.

Siden 1. oktober har vi ligget netto short til aktiemarkedet, således at tjener på fald, men forventelig taber på stigninger. Begrundelsen er de mange trusler, der kan ramme markedet. Dette lige fra den nuværende voldsomme økonomiske nedtur, Covid-19 der trækker i langdrag, massiv gældsætning m.v..