Asset Opportunities

Investeringsstrategi

Fordele ved Asset Opportunities

Asset Opportunities adskiller sig fra hovedparten af markedets øvrige produkter, da investeringsuniverset ikke er begrænset i forhold til valg af aktivklasser og risikoudnyttelse.

Med vores dynamiske investeringsstrategi og gennemprøvede beslutningsmodel tilpasser vi dagligt porteføljens risiko til de forventninger, vi har til de finansielle markeder. 

En aktiv investeringsstrategi

En aktiv investeringsstrategi

En aktiv investeringsstrategi betyder, at vi dagligt søger en balance mellem risiko og afkast. Når vi investerer aktivt, har vi mulighed for at reagere hensigtsmæssigt, når markedet flytter sig.

Gennem valg og sammensætning af aktivklasser og instrumenter skruer vi aktivt op og ned i porteføljens risiko. Det betyder, at vi med vores aktive investeringsstrategi og beslutningsmodel sikrer en portefølje med en relativ høj risikoprofil i de faser, hvor vi forudsiger en gunstig udvikling på de finansielle markeder. Endnu vigtigere sikrer strategien en relativ lav risikoprofil i de faser, hvor vi forventer, at markederne står overfor markante tab. Med andre ord kan vi skabe attraktive afkast i gode tider, men vi kan også undgå de store nedture, når kriserne rammer de finansielle markeder.

Den aktive risikojustering

Hos Asset Opportunities er risiko mere end konsekvensen af de beslutninger, vi træffer – risikoen er udgangspunktet og fundamentet for alle vores investeringer.

Der er altid et gældende loft for risiko, og herunder varierer porteføljens risikoniveau fra 0-100%. Vi bevæger os aktivt i risiko og tager hensyn til, hvilke investeringer vi ligger i, og hvor meget af porteføljens samlede formue vi har i spil.

Netop vores dynamiske tilgang til justering af porteføljens risikoeksponering bidrager positivt til, at vores investorer får et godt, risikojusteret afkast.

Kort fortalt er porteføljens risiko lav i de faser, hvor vi forventer uro på de finansielle markeder. Her placeres midlerne typisk forsigtigt i blandt andet korte obligationer eller på kontant konti. Porteføljens risiko er tilsvarende høj, når vi forudsiger en gunstig udvikling i aktier og lignende risiko-aktivklasser.

Aktiv risikojustering
Value at Risk

VaR (Value at Risk)

Risikoen i Asset Opportunities beregnes ved hjælp af risikobegrebet Value-at-Risk (forkortet: VaR). VaR er et udtryk for, hvor meget værdien af en portefølje af aktiver eller et aktiv vil falde over en given periode med en given sandsynlighed.

Den maksimale VaR for Asset Opportunities er 50% af selskabets egenkapital, hvilket cirka svarer til den risiko, der er i at ligge 100% investeret i danske aktier.

Et bredt investeringsunivers

Hos Asset Opportunities er vi ikke begrænset til at skulle investere inden for én eller to bestemte aktivklasser modsat mange andre investeringsalternativer. Derfor har vi en mangfoldig og nuanceret porteføljesammensætning, idet alle aktivklasser kan anvendes. Det giver markante fordele med et bredt investeringsunivers, specielt når finansmarkederne er udfordret og fremtiden usikker. Vi er nemlig i stand til at jagte investeringsmuligheder på tværs af alle markeder inden for rammerne af vores risikoprofil.

Et bredt investeringsunivers

En aktiv investeringsstrategi

En aktiv investeringsstrategi

En aktiv investeringsstrategi betyder, at vi dagligt søger en balance mellem risiko og afkast. Når vi investerer aktivt, har vi mulighed for at reagere hensigtsmæssigt, når markedet flytter sig.

Gennem valg og sammensætning af aktivklasser og instrumenter skruer vi aktivt op og ned i porteføljens risiko. Det betyder, at vi med vores aktive investeringsstrategi og beslutningsmodel sikrer en portefølje med en relativ høj risikoprofil i de faser, hvor vi forudsiger en gunstig udvikling på de finansielle markeder. Endnu vigtigere sikrer strategien en relativ lav risikoprofil i de faser, hvor vi forventer, at markederne står overfor markante tab. Med andre ord kan vi skabe attraktive afkast i gode tider, men vi kan også undgå de store nedture, når kriserne rammer de finansielle markeder.

Den aktive risikojustering

Hos Asset Opportunities er risiko mere end konsekvensen af de beslutninger, vi træffer – risikoen er udgangspunktet og fundamentet for alle vores investeringer.

Der er altid et gældende loft for risiko, og herunder varierer porteføljens risikoniveau fra 0-100%. Vi bevæger os aktivt i risiko og tager hensyn til, hvilke investeringer vi ligger i, og hvor meget af porteføljens samlede formue vi har i spil.

Netop vores dynamiske tilgang til justering af porteføljens risikoeksponering bidrager positivt til, at vores investorer får et godt, risikojusteret afkast.

Kort fortalt er porteføljens risiko lav i de faser, hvor vi forventer uro på de finansielle markeder. Her placeres midlerne typisk forsigtigt i blandt andet korte obligationer eller på kontant konti. Porteføljens risiko er tilsvarende høj, når vi forudsiger en gunstig udvikling i aktier og lignende risiko-aktivklasser.

VaR (Value at Risk)

Value at Risk

Risikoen i Asset Opportunities beregnes ved hjælp af risikobegrebet Value-at-Risk (forkortet: VaR). VaR er et udtryk for, hvor meget værdien af en portefølje af aktiver eller et aktiv vil falde over en given periode med en given sandsynlighed.

Den maksimale VaR for Asset Opportunities er 50% af selskabets egenkapital, hvilket cirka svarer til den risiko, der er i at ligge 100% investeret i danske aktier.

Et bredt investeringsunivers

Et bredt investeringsunivers

Hos Asset Opportunities er vi ikke begrænset til at skulle investere inden for én eller to bestemte aktivklasser modsat mange andre investeringsalternativer. Derfor har vi en mangfoldig og nuanceret porteføljesammensætning, idet alle aktivklasser kan anvendes. Det giver markante fordele med et bredt investeringsunivers, specielt når finansmarkederne er udfordret og fremtiden usikker. Vi er nemlig i stand til at jagte investeringsmuligheder på tværs af alle markeder inden for rammerne af vores risikoprofil.

En velafprøvet beslutningsmodel

Vores beslutninger, valg af instrumenter, aktivklasser og risikoniveau træffes på baggrund af vores beslutningsmodel, som er blevet udviklet på gennem 30 år. Hvert enkelt element har forskellig vægtning i forskellige finansielle scenarier. Også her arbejder vi dynamisk overfor statisk.

En dyb markedspsykologisk indsigt - økonomi er også psykologi

Disciplinen ’behavioral finance’ er en del af vores DNA. Vi anerkender det faktum, at mennesker er irrationelle væsner, som tager irrationelle beslutninger. Lemmingeeffekten er et eksempel på dette. Det betyder, at vi i vores investeringsbeslutninger aktivt inddrager ny forskning og viden om hjernens beslutningsprocesser. På baggrund af den konklusion, forholder vi os kritisk til strømningerne på de finansielle markeder. På den måde kan vi aktivt forholde os til markedernes irrationelle bevægelser og rationelt positionere os klogt.

Markedspsykologisk indsigt

En dyb markedspsykologisk indsigt - økonomi er også psykologi

Markedspsykologisk indsigt

Disciplinen ’behavioral finance’ er en del af vores DNA. Vi anerkender det faktum, at mennesker er irrationelle væsner, som tager irrationelle beslutninger. Lemmingeeffekten er et eksempel på dette. Det betyder, at vi i vores investeringsbeslutninger aktivt inddrager ny forskning og viden om hjernens beslutningsprocesser. På baggrund af den konklusion, forholder vi os kritisk til strømningerne på de finansielle markeder. På den måde kan vi aktivt forholde os til markedernes irrationelle bevægelser og rationelt positionere os klogt.

X

Glemt adgangskode?

Tilmeld dig

Scroll to Top