Asset Opportunities

Bliv investor

Processen i 4 simple trin

Emission

Du modtager en ordreblanket, en investorerklæring og en erklæring om PEP (politisk eksponerede personer), som du udfylder, underskriver og sender retur til os. Som dokumentation skal du medsende en kopi af dit pas og sundhedskort.

Transaktion

Den finansielle transaktion gennemføres som en almindelig værdipapirhandel imellem dit pengeinstitut og SEB Bank. Investeringssum skal fremgå på kontoen tilknyttet dit VP-depot senest sidste bankdag i måneden. Kapitalandelene overføres til dit VP-depot, angivet på ordreblanketten.

process_pile2

Investorportal

Som investor har du adgang Asset Opportunities’ eksklusive investorportal. Følg her med i indre værdi, afkast, de seneste 50 transaktioner og den fulde beholdning. Alt opdateres dagligt.

Kapitalandele

Dine nye kapitalandele bliver ”trykt” første bankdag i måneden. De vil derefter blive lagt i dit VP-depot. Der udbetales ikke udbytte, da afdelingen er akkumulerende.

Processen i 4 simple trin

Emission

Du modtager en ordreblanket og en investorerklæring, som du underskriver og sender retur. Som dokumentation skal du medsende en kopi af dit pas og sundhedskort.

Transaktionen

Selve den finansielle transaktion gennemføres som en almindelig værdipapirhandel imellem dit pengeinstitut og SEB Bank. Den investerede formuesum skal fremgå på din konto tilknyttet dit VP-depot senest sidste bankdag i måneden. Kapitalandelene lægges ind på det depot, der er angivet i ordreblanketten, hvor investeringssummen trækkes fra.

Kapitalandele

Dine nye kapitalandele bliver ”trykt” første bankdag i måneden. De vil derefter blive lagt i dit VP-depot. Der udbetales ikke udbytte, da afdelingen er akkumulerende.

Investorportal

Som ny investor kan du oprette dig som bruger på Asset Opportunities’ investorportal. Her kan du følge med i dagens indre værdi, afkast, de seneste 50 transaktioner og den fulde beholdning. Alt opdateres dagligt.

Emission og indløsning

Du bliver investor til den indre værdi tillagt afdelingens emissionstillæg, som udregnes sidste bankdag i hver måned. Selve emissionen gennemføres første bankdag hver måned. Du skal tilkendegive indskuddet senest 5 dage før emissionen, hvor også alt formalia skal være på plads.

Du kan altid indløse dine kapitalandele i Asset Opportunities. Dette sker den sidste bankdag hver måned. Du skal varsle udtrædelsen til os inden den 15. i måneden. Du udtræder til indre værdi fratrukket afdelingens indløsningsgebyr, som udregnes sidste bankdag i hver måned. Indløsningen gennemføres første bankdag i hver måned.

Kom med til et morgenmøde

Hos Asset Advisor nyder vi at have gæster i huset. Derfor inviterer vi kunder, nuværende og potentielle investorer, ambassadører og venner af huset, på en række forskellige arrangementer i løbet af året. 

Deltag i vores eksklusive morgenmøder, hvor vi deler ud af vores viden.

Finansmarkederne er en foranderlig størrelse – og det tager vi højde for hver dag. Kom med til eksklusivt morgenmøde, bliv opdateret på de finansielle markeder og få indblik i vores aktive og dynamiske investeringsstrategi.

På dagen samler vi en eksklusiv gruppe af investorer og potentielle investorer til en status på, hvordan det går i investeringsselskabet og med markedet generelt. Der vil være rig mulighed for at stille spørgsmål. Arrangementet er målrettet ejerledere, ledere og formuende. I tilfælde af overtegning forbeholder vi os retten til at tildele pladserne efter målgruppen.

Morgenmødet finder sted:

Onsdag den 26. oktober 2022 kl. 08.45-11.00
Mødet foregår på vores kontor på Søndergade 66D, 2.th, 8000 Aarhus

Det vigtigste du får ud af at deltage

 • Et højaktuelt overblik over finansmarkederne
 • Fuld indsigt i Asset Opportunities’ investeringer på dagen
 • Aktuel vurdering af investeringsmuligheder på tværs af aktivklasser
 • Svar på alle dine gode spørgsmål

Oplægsholder:

Per Gramstrup, Direktør

Finansmarkederne er en foranderlig størrelse – og det tager vi højde for hver dag. Kom med til eksklusivt morgenmøde, bliv opdateret på de finansielle markeder og få indblik i vores aktive og dynamiske investeringsstrategi.

På dagen samler vi en eksklusiv gruppe af investorer og potentielle investorer til en status på, hvordan det går i investeringsselskabet og med markedet generelt. Der vil være rig mulighed for at stille spørgsmål. Arrangementet er målrettet ejerledere, ledere og formuende. I tilfælde af overtegning forbeholder vi os retten til at tildele pladserne efter målgruppen.

Morgenmødet finder sted:

Onsdag den 16. november 2022 kl. 08.45-11.00
Mødet foregår på vores kontor på Søndergade 66D, 2.th, 8000 Aarhus

Det vigtigste du får ud af at deltage

 • Et højaktuelt overblik over finansmarkederne
 • Fuld indsigt i Asset Opportunities’ investeringer på dagen
 • Aktuel vurdering af investeringsmuligheder på tværs af aktivklasser
 • Svar på alle dine gode spørgsmål

Oplægsholder:

Per Gramstrup, Direktør

Finansmarkederne er en foranderlig størrelse – og det tager vi højde for hver dag. Kom med til eksklusivt morgenmøde, bliv opdateret på de finansielle markeder og få indblik i vores aktive og dynamiske investeringsstrategi.

På dagen samler vi en eksklusiv gruppe af investorer og potentielle investorer til en status på, hvordan det går i investeringsselskabet og med markedet generelt. Der vil være rig mulighed for at stille spørgsmål. Arrangementet er målrettet ejerledere, ledere og formuende. I tilfælde af overtegning forbeholder vi os retten til at tildele pladserne efter målgruppen.

Morgenmødet afholdes som et webinar

Det vigtigste du får ud af at deltage

 • Et højaktuelt overblik over finansmarkederne
 • Fuld indsigt i Asset Opportunities’ investeringer på dagen
 • Aktuel vurdering af investeringsmuligheder på tværs af aktivklasser
 • Svar på alle dine gode spørgsmål

Oplægsholder:

Per Gramstrup, Direktør

Hvilke midler kan jeg investere?

Selskabsmidler (Holding, etc.)

Der kan investeres med alle former for ikke beskattede selskabsmidler.

Frie midler

Der kan investeres med private, fuldt beskattede midler.

VSO-midler (virksomhedsskatteordning)

Der kan investeres med midler optjent indenfor virksomhedsskatteordningen.

Hvad er fordelen ved at investere gennem virksomhedsskatteordningen? Du kan investere et større beløb via dine VSO-midler, end hvis det opsparede overskud var blevet trukket ud og dermed fuldt beskattet. Ved at udnytte virksomhedsskatteordningen skubber du beskatningen af overskuddet ud i fremtiden. Du kan også vælge at placere dine VSO-midler i enkeltaktier. Ulempen herved er, at du som erhvervsdrivende øjeblikkeligt skal betale skat af det investerede beløb. Derfor er det en fordel af placere VSO-midler i fonde og investeringsselskaber. Hvornår kan jeg investere mine VSO-midler? Du kan altid investere dine VSO-midler. Omfanget af VSO-midler opgøres ved regnskabets afslutning, men dette har ikke betydning for, hvornår på året du kan investere dine VSO-midler.

Ratepensionsmidler: (kræver minimum 3,2 mio. kr. for at kunne investere 1 mio.)

Der kan investeres med egne ratepensionsmidler, når den samlede ratepension overstiger 3,2 mio. kr.
Kontakt os og få udregnet, hvor meget du kan investere af dine samlede ratepensionsmidler.

Hvilke midler kan jeg investere?

Tegnebræt 1

Selskabsmidler (Holding, etc.)

Der kan investeres med alle former for ikke beskattede selskabsmidler.

Tegnebræt 2

Frie midler

Der kan investeres med private, fuldt beskattede midler.

Tegnebræt_3

VSO-midler (virksomhedsskatteordning)

Der kan investeres med midler optjent indenfor virksomhedsskatteordningen.

Hvad er fordelen ved at investere gennem virksomhedsskatteordningen? Du kan investere et større beløb via dine VSO-midler, end hvis det opsparede overskud var blevet trukket ud og dermed fuldt beskattet. Ved at udnytte virksomhedsskatteordningen skubber du beskatningen af overskuddet ud i fremtiden. Du kan også vælge at placere dine VSO-midler i enkeltaktier. Ulempen herved er, at du som erhvervsdrivende øjeblikkeligt skal betale skat af det investerede beløb. Derfor er det en fordel af placere VSO-midler i fonde og investeringsselskaber. Hvornår kan jeg investere mine VSO-midler? Du kan altid investere dine VSO-midler. Omfanget af VSO-midler opgøres ved regnskabets afslutning, men dette har ikke betydning for, hvornår på året du kan investere dine VSO-midler.
Tegnebræt_4

Ratepensionsmidler: (kræver minimum 3,2 mio. kr. for at kunne investere 1 mio.)

Der kan investeres med egne ratepensionsmidler, når den samlede ratepension overstiger 3,2 mio. kr.
Kontakt os og få udregnet, hvor meget du kan investere af dine samlede ratepensionsmidler.

Hvilke midler kan jeg investere?

Selskabsmidler (Holding, etc.)

Der kan investeres med alle former for ikke beskattede selskabsmidler.

Frie midler

Der kan investeres med private, fuldt beskattede midler.

VSO-midler (virksomhedsskatteordning)

Der kan investeres med midler optjent indenfor virksomhedsskatteordningen.

  Hvad er fordelen ved at investere gennem virksomhedsskatteordningen? Du kan investere et større beløb via dine VSO-midler, end hvis det opsparede overskud var blevet trukket ud og dermed fuldt beskattet. Ved at udnytte virksomhedsskatteordningen skubber du beskatningen af overskuddet ud i fremtiden. Du kan også vælge at placere dine VSO-midler i enkeltaktier. Ulempen herved er, at du som erhvervsdrivende øjeblikkeligt skal betale skat af det investerede beløb. Derfor er det en fordel af placere VSO-midler i fonde og investeringsselskaber. Hvornår kan jeg investere mine VSO-midler? Du kan altid investere dine VSO-midler. Omfanget af VSO-midler opgøres ved regnskabets afslutning, men dette har ikke betydning for, hvornår på året du kan investere dine VSO-midler.

Ratepensionsmidler: (kræver minimum 3,2 mio. kr. for at kunne investere 1 mio.)

Der kan investeres med egne ratepensionsmidler, når den samlede ratepension overstiger 3,2 mio. kr.
Kontakt os og få udregnet, hvor meget du kan investere af dine samlede ratepensionsmidler.

Pris

Som investor skal man vide og forstå, hvad man betaler for. Vi tilbyder lave omkostninger og en gennemsigtig honorarmodel med det formål at sikre gennemskuelighed og tryghed for vores investorer. Vi gør en dyd ud af at holde omkostningerne nede, så vores investorer også finder vores produkt prismæssigt attraktivt.

Rådgivningshonorar: 0,25% i kvartalet

Beløbet dækker over betaling til afdelingens forvalter og rådgiver, Asset Advisor Fondsmæglerselskab A/S.

Rådgivningshonorar

Performance honorar:

Dette udgør 10% af det årlige afkast over 0% til afdelingens forvalter, Asset Advisor Fondsmæglerselskab A/S. Der opereres efter ”High Water Mark”-metoden. Det betyder, at negativ performance i tidligere år skal indhentes, før performance honorar kan udbetales.

Løbende estimerede driftsomkostninger

0,48% årligt. Denne udgift dækker over løbende udgifter vedrørende generel forvaltning, administration og direkte handelsomkostninger.

Rådgivningshonorar: 0,25% i kvartalet

Beløbet dækker over betaling til afdelingens forvalter og rådgiver, Asset Advisor Fondsmæglerselskab A/S.

Rådgivningshonorar

Performance honorar:

Dette udgør 10% af det årlige afkast over 0% til afdelingens forvalter, Asset Advisor Fondsmæglerselskab A/S. Der opereres efter ”High Water Mark”-metoden. Det betyder, at negativ performance i tidligere år skal indhentes, før performance honorar kan udbetales.

Løbende estimerede driftsomkostninger

0,43% årligt*. Denne udgift dækker over løbende udgifter vedrørende generel forvaltning, administration og handelsomkostninger. (Samlet forvaltning og administration, direkte handelsomkostninger, maksimale emissionsomkostninger & maksimale indløsningsomkostninger.)

Rådgivningshonorar: 0,25% i kvartalet

Rådgivningshonorar

Beløbet dækker over betaling til afdelingens forvalter og rådgiver, Asset Advisor Fondsmæglerselskab A/S.

Performance honorar:

Dette udgør 10% af det årlige afkast over 0% til afdelingens forvalter, Asset Advisor Fondsmæglerselskab A/S. Der opereres efter ”High Water Mark”-metoden. Det betyder, at negativ performance i tidligere år skal indhentes, før performance honorar kan udbetales.

Løbende estimerede driftsomkostninger

0,43% årligt*. Denne udgift dækker over løbende udgifter vedrørende generel forvaltning, administration og handelsomkostninger. (Samlet forvaltning og administration, direkte handelsomkostninger, maksimale emissionsomkostninger & maksimale indløsningsomkostninger.)

Samlet ÅOP: 1,54 % (2021 regnskabet)

Indløsningsfradrag og emissionsomkostninger

0,25% i Emissions- og indløsningstillægget, hvilket tillægges eller fratrækkes fondens indre værdi ved emission eller indløsning.

Beløbet dækker over handelsomkostninger, herunder bid-ask spread samt kurtage m.v.

Emissionsprisen for andelene i afdelingen fastsættes ved anvendelse af dobbeltprismetoden til den indre værdi, jf. finanstilsynets til enhver tid gældende regler om beregning af emissions- og indløsningspriser ved tegning og indløsning af andele i investeringsforeninger m.v. Dette er opgjort på emissionstidspunktet med tillæg af et beløb til dækning af udgifter ved køb af finansielle instrumenter og til nødvendige omkostninger ved emissionen, herunder til administration, trykning, annoncering samt provision til formidlere og garanter af emissionen.

Disse omkostninger skal sikre, at de nuværende aktionærer holdes skadefri.

Indløsningsfradrag og emissionsomkostninger

0,25% i Emissions- og indløsningstillægget, hvilket tillægges eller fratrækkes fondens indre værdi ved emission eller indløsning.

Beløbet dækker over handelsomkostninger, herunder bid-ask spread samt kurtage m.v.

Emissionsprisen for andelene i afdelingen fastsættes ved anvendelse af dobbeltprismetoden til den indre værdi, jf. finanstilsynets til enhver tid gældende regler om beregning af emissions- og indløsningspriser ved tegning og indløsning af andele i investeringsforeninger m.v. Dette er opgjort på emissionstidspunktet med tillæg af et beløb til dækning af udgifter ved køb af finansielle instrumenter og til nødvendige omkostninger ved emissionen, herunder til administration, trykning, annoncering samt provision til formidlere og garanter af emissionen.

Disse omkostninger skal sikre, at de nuværende aktionærer holdes skadefri.

Indløsningsfradrag og emissionsomkostninger

0,25% i Emissions- og indløsningstillægget, hvilket tillægges eller fratrækkes fondens indre værdi ved emission eller indløsning.

Beløbet dækker over handelsomkostninger, herunder bid-ask spread samt kurtage m.v.

Emissionsprisen for andelene i afdelingen fastsættes ved anvendelse af dobbeltprismetoden til den indre værdi, jf. finanstilsynets til enhver tid gældende regler om beregning af emissions- og indløsningspriser ved tegning og indløsning af andele i investeringsforeninger m.v. Dette er opgjort på emissionstidspunktet med tillæg af et beløb til dækning af udgifter ved køb af finansielle instrumenter og til nødvendige omkostninger ved emissionen, herunder til administration, trykning, annoncering samt provision til formidlere og garanter af emissionen.

Disse omkostninger skal sikre, at de nuværende aktionærer holdes skadefri.

Beskatning af investering

Asset Opportunities er en afdeling under Kapitalforeningen Wealth Invest og er omfattet af reglerne i Aktieavancebeskatningsloven §19 (investeringsselskaber) og §19 A samt §19 C (obligationsbaserede investeringsselskaber). Som akkumulerende afdeling udbetales der ikke udbytte til investorerne. Afdelingen er ikke selvstændig skattepligtig jf. Selskabsloven §3 stk. 1 nr. 19, med undtagelse af skat på aktieudbytte modtaget på aktier i afdelingen.

Beskatningen sker hos den enkelte investor efter nedenstående regler:

Privatpersoner (frie midler):
Privatpersoner beskattes af gevinster og tab som kapitalindkomst efter lagerprincippet.

Selskabsmidler:
Gevinst/tab ved investering for selskabsmidler beskattes på lige vilkår med selskabets øvrige skattepligtige indtægter.

Virksomhedsskatteordningen (VSO):
Investeringer gennem virksomhedsskatteordningen beskattes som selskabets øvrige skattepligtige indtægter.

Pensionsmidler:
Ved investering for pensionsmidler beskattes gevinsten med pensionsafkastskat (PAL) ligesom øvrige investeringer.

Ovenstående principper er ikke nødvendigvis udtømmende. Der er investors eget ansvar at sætte sig ind i de skattemæssige forudsætninger, der ligger til grund for investering i Asset Opportunites. Er du usikker omkring dine skattemæssige forpligtelser, anbefaler vi, at du tager kontakt til en skattekyndig for en uddybning af skattereglerne, inden du investerer.

FAQ

Som investor skal man vide og forstå, hvad man betaler for. Vi tilbyder lave omkostninger og en gennemsigtig honorarmodel med det formål at sikre gennemskuelighed og tryghed for vores investorer. Vi gør en dyd ud af at holde omkostningerne nede, så vores investorer også finder vores produkt prismæssigt attraktivt.

Asset Opportunities omkostningsmodel / Pris
 • Rådgivningshonorar: 0,25 % i kvartalet

Beløbet dækker over betaling til afdelingens forvalter og rådgiver, Asset Advisor Fondsmæglerselskab A/S.

 • Performance honorar:

Dette udgør 10% af det årlige afkast over 0% til afdelingens forvalter, Asset Advisor Fondsmæglerselskab A/S. Der opereres efter ”High Water Mark”-metoden. Det betyder, at negativ performance i tidligere år skal indhentes, før performance honorar kan udbetales.

 • Løbende estimerede driftsomkostninger:

0,43% årligt*. Denne udgift dækker over løbende udgifter vedrørende generel forvaltning, administration og handelsomkostninger. (Samlet forvaltning og administration, direkte handelsomkostninger, maksimale emissionsomkostninger & maksimale indløsningsomkostninger.)

 • Indløsningsfradrag og emissionsomkostninger:

0,25% i Emissions- og indløsningstillægget, hvilket tillægges eller fratrækkes fondens indre værdi ved emission eller indløsning.

Beløbet dækker over handelsomkostninger, herunder bid-ask spread samt kurtage m.v.

Emissionsprisen for andelene i afdelingen fastsættes ved anvendelse af dobbeltprismetoden til den indre værdi, jf. finanstilsynets til enhver tid gældende regler om beregning af emissions- og indløsningspriser ved tegning og indløsning af andele i investeringsforeninger m.v. Dette er opgjort på emissionstidspunktet med tillæg af et beløb til dækning af udgifter ved køb af finansielle instrumenter og til nødvendige omkostninger ved emissionen, herunder til administration, trykning, annoncering samt provision til formidlere og garanter af emissionen.

Disse omkostninger skal sikre, at de nuværende aktionærer holdes skadefri.

*Samlet ÅOP i %: 1,43

Der er 4 simple trin, du skal igennem, når du skal være investor i Asset Opportunities.

Forstør billedet

Når du vil ind:

Du bliver investor til den indre værdi, som udregnes sidste bankdag i hver måned. Når du ønsker at blive investor, modtager du en ordreblanket og en investorerklæring, som du udfylder, underskriver og sender retur, Som dokumentation skal du medsende en kopi af dit pas og sundhedskort.

Hvis du vil ud:

Du kan altid indløse dine kapitalandele i Asset Opportunities. Du skal varsle din udtrædelse til os inden den 15. i måneden. Du udtræder til den indre værdi, som udregnes sidste bankdag i hver måned. Emissionen gennemføres første bankdag i hver måned.

Per Gramstrup er stifter og direktør hos Asset Advisor Fondsmæglerselskab, som blev skabt i januar 2009. Han er uddannet fra Handelshøjskolen i 1989, og har nu over 30 års erfaring inden for branchen. Hans ambition med Asset Advisor Fondsmæglerselskab er at videreudvikle vores stærke og uafhængige kapitalforvaltningshus, hvis fokus er at skabe risikojusterede afkast til vores kunder gennem dynamisk asset allokering.
Du kan læse mere om Per Gramstrup her.

Asset Opportunities er en afdeling under Kapitalforeningen Wealth Invest, som henvender sig til dig, der er formuende, og som ønsker en aktiv forvaltning af dine midler. Afdelingen rådgives af Asset Advisor Fondsmæglerselskab A/S, som er en uafhængig og aktiv kapitalforvalter. Asset Opportunities adskiller sig fra hovedparten af markedets øvrige produkter, da investeringsuniverset ikke er begrænset i forhold til valg af aktivklasser og risikoudnyttelse.

Asset Opportunities’ mission er at levere et konkurrencedygtigt og risikojusteret afkast til vores investorer i både gode og dårlige tider. Med vores dynamiske investeringsstrategi og gennemprøvede beslutningsmodel tilpasser vi dagligt porteføljens risiko til de forventninger, vi har til de finansielle markeder. Det vil sige, at porteføljen har en relativ høj risikoprofil i de faser, hvor vi forventer at markedet stiger. Endnu vigtigere sikrer strategien en relativ lav risikoprofil, når vi forventer at markedet falder.

 1. Frie midler
 2. Ratepensionsmidler
 3. Selskabsmidler
 4. VSO-midler (virksomhedsskatteordning)

Det er ikke nemt, men i fondens løbetid siden ultimo 2016 er vi lykkedes med at skabe et rigtig fornuftigt afkast og et rigtig flot risikojusteret afkast. At slå markedet er svært, og det kræver ydmyghed, masser af hårdt arbejde, årelange erfaringer, gode og gennemprøvede beslutningsmodeller og ikke mindst en forståelse af, at markedet er præget af en masse markedspsykologi.

For os er det vigtigt at være fuldstændig transparente over for vores kunder. Derfor har du som investor adgang til vores investorportal, som vi opdaterer dagligt. Her kan du døgnet rundt logge ind og tjekke afkast og indre værdi, beholdning og de seneste 50 transaktioner i porteføljen.

Udover dette modtager du hver måned en mail, hvor vi giver dig en status på, hvad der er sket den seneste måned. Den indeholder performance i Asset Opportunities vs. Fondens benchmark, afkast i Asset Opportunities måned til dato, år til dato og siden opstart. Månedens top og flop, risiko og sharpe ratio, et overblik over værdien i beholdningen samt antallet af investorer.

Og så er du som investor selvfølgelig altid velkommen til at ringe til os, hvis du skulle have nogle spørgsmål.

Vores kundekreds spænder bredt. Nogle eksempler er:

 • Holdingselskaber
 • Formuende private (Ejerledere, topledere etc.)
 • A/S, ApS selskaber og selskaber med virksomhedsskatteordning (VSO)
 • Forsikringsselskaber
 • Banker og sparekasser
 • Etc.

Et benchmark er et sammenligningsgrundlag.
Så hvis man vil se, hvordan man klarer sig i forhold til markedet generelt, henviser man til benchmark.

Ved aktiv forvaltning bliver porteføljen sammensat ud fra de forventninger, som fonden har til udviklingen på de finansielle markeder. Det er en aktiv stillingtagen, som beregnes hver dag. Målet ved den aktive forvaltning er at få et afkast, som er højere end eller på niveau med benchmark.

Ved passiv forvaltning bliver porteføljen sat sammen, så afkastet følger udviklingen i et bestemt indeks tæt. Målet er at opnå et økonomisk resultat, som svarer til gennemsnittet i markedet og på samme tid holde omkostningerne nede.

Hos Asset Opportunities er risiko mere end konsekvensen af de beslutninger, vi træffer – risikoen er udgangspunktet og fundamentet for alle vores investeringer.

Der er altid et gældende loft for risiko, og herunder varierer porteføljens risikoniveau fra 0-100%. Vi bevæger os aktivt i risiko og tager hensyn til, hvilke investeringer vi ligger i, og hvor meget af porteføljens samlede formue vi har i spil.

Netop vores dynamiske tilgang til justering af porteføljens risikoeksponering bidrager positivt til, at vores investorer får et godt, risikojusteret afkast.

Kort fortalt er porteføljens risiko lav i de faser, hvor vi forventer uro på de finansielle markeder. Her placeres midlerne typisk forsigtigt i blandt andet korte obligationer eller på kontantkonti. Porteføljens risiko er tilsvarende høj, når vi forudsiger en gunstig udvikling i aktier og lignende risiko-aktivklasser.

principles for responsible investmentI Asset Advisor er vi underskrivere af United Nations Principles of Responsible Investments (UNPRI). Hermed forpligter Asset Advisor sig til at overholde og efterleve de seks nedsatte principper af UNPRI. Principperne er udarbejdet af institutionelle investorer, og principperne reflekterer den vigtighed miljø-, sociale-, og governancemæssige risici i sin beslutningsmodel vedrørende finansielle instrumenter. Dette betyder endvidere, at Asset Advisor forpligter sig til at overholde et minimumskrav vedrørende etiske overvejelser. Du kan læse mere om UNPRI her.                 

ESG står for Environmental (Miljø), Social (Sociale), og Governance (ledelse). Oftest italesættes ESG som principper, der burde implementeres i forretningsprocesser. Princippet for miljø omhandler særligt, hvordan selskaber performer komparativt med deres hensyntagen til miljøet, hvor særligt energiforbrug, vandforbrug, forurening og ressourceforbrug er relevant. Sociale principper omfatter særligt de interne og eksterne relationer hos selskabet, og om selskabet håndterer medarbejderes helbred og sikkerhed på rette vis. Ledelsesprincipper kan typisk være problematikker forbundet med inklusion af aktionærer, transparens og behandling af interessekonflikter. Vil du læse mere om ESG, kan du gøre det her.

Mangler du svar på dine spørgsmål?

Udfyld denne formular – så kontakter vi dig.

X

Glemt adgangskode?

Tilmeld dig

Scroll to Top