Asset Opportunities

Status på afkast ultimo juni 2022

Afkastet for juni 2022 er negativt -2,91%, og vi lander et plus på +11,31% år til dato.

Vi finder resultatet fuldt tilfredsstillende set i lyset af de kraftige fald som investorerne generelt har oplevet på både aktie- og obligationsmarkederne i år. Det danske aktiemarked er f.eks. nede med ca. – 18% her i 2022 og de lange obligationer er nede med –16%.      

I juni måned har vi haft stor glæde af vores afdækning i DAX futures og S&P 500 futures, der bidrager med et pænt plus og dermed modsvarer en pæn del af tabet på vores enkelt aktier. Men da vi nu ligger netto positivt til aktiemarkedet (i modsætning til ultimo 2021, hvor vi lå netto kort/negativt til aktiemarkedet) koster aktiefaldet i juni på afkastet.

Vores forretning i stigende italienske renter udviklede sig som forventet yderligere rigtigt positivt i juni måned. Hele positionen blev lukket medio juni efter markante rentestigninger i de italienske renter. Efterfølgende er de italienske renter faldet markant tilbage i kølvandet på Lagardes redningsplan for de sydeuropæiske obligationer, hvilket vi har brugt til at reetablere vores position i stigende italienske renter.  

I april-juni købte vi lange obligationer efterhånden som panikken på dette marked bredte sig, hvilket pr. 30. juni har bidraget negativt til afkastet. Dette har dog allerede forbedret sig pænt fredag den 1. juli. 

Porteføljen er i skrivende stund netto lang til aktiemarkedet (ca. 43%) i kraft af en række nøje udvalgte enkelt aktier. Porteføljen indeholder desuden en række portefølje-elementer, der forventes at klare sig godt i disse urolige tider, f.eks. vores position i stigende italienske renter. Desuden har vi masser af tørt krudt til at købe op, efterhånden som aktiemarkedet kommer under pres igen.

Husk at du på vores morgenmøder kan få en udførlig redegørelse for porteføljens sammensætning. Der er flere morgenmøder i kalenderen, og du kan tilmelde dig her.

Læs mere om den seneste udvikling i Asset Opportunities nedenfor.

Performance i Asset Opportunities vs.
fondens benchmark

 

Grafen viser, at afkastet i Asset Opportunities er +45,56(efter alle omkostninger) mod + 30,12(før omkostninger) på fondens benchmark: 50% MSCI (DKK)/50% i DK stat 1-3 i perioden fra opstart oktober 2016 til den 29. april 2022.

Årlig Sharpe ratio, oktober 2016 - 30. juni 2022

Afkast skal altid holdes op imod den risiko, der er løbet i afkastperioden.

Vi har derfor beregnet nøgletallet sharpe ratio, som er udtryk for, hvor stor risiko der er løbet for at opnå afkastet. Sharpe ratio kan hjælpe dig til at sammenligne forskellige investeringsselskabers evne til at skabe et risikojusteret afkast til dig. Jo større en sharpe ratio, desto bedre er afkastet relativt til den risiko, der er løbet.

Er du nysgerrig på, hvordan det går i Asset Opportunities?
Så udfyld formularen her og modtag vores månedlige statusmail

X

Glemt adgangskode?

Tilmeld dig

Scroll to Top